Rynek dla eksportera – doradztwo Turcja

33 Miejsce w rankingu Doing Business 0,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 9,4 tys. Wartość PKB Turcji per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO TURCJI Jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata Po silnych perturbacjach gospodarczych w 2018 roku i eskalacji kryzysu walutowego rok 2019 przyniósł Turcji powrót do wzrostu gospodarczego. W minionym roku turecka gospodarka wzrosła o 1%. Szczególnie korzystny okazał się okres między październikiem a grudniem, podczas którego odnotowano wzrost o 6% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. W pozostałych kwartałach zmiana wzrostu PKB rok do roku wynosiła -2,3 (Q1), -1,6 (Q2) oraz 0,9% (Q3). Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Turcja. Turecka strategia rozwoju na lata 2019 – 2023 zakłada, iż w tym okresie krajowe PKB przekroczy miliard dolarów. Najważniejszymi sektorami tureckiej gospodarki są: usługi stanowiące ponad 60% PKB oraz przemysł (przede wszystkim motoryzacyjny, petrochemiczny i elektroniczny) stanowiący niemalże 32% PKB. Głównym importerem dóbr z Turcji jest Unia Europejska, której import stanowi 47,7% całkowitego eksportu Turcji. Państwa członkowskie UE również chętnie inwestują w kraju. W rankingu Doing Business 2020 Turcja zajęła 33. miejsce. W ostatnich latach ze względu na szybki wzrost gospodarczy i demograficzny Turcji odnotowuje się stale rosnący popyt na energie elektryczną (ok. 7% w skali roku). W 2012 roku Turcja wprowadziła zmiany mające na celu modernizacje krajowych elektrowni, dzięki którym efektywności produkcji wzrośnie. Taka polityka stwarza szanse dla firm eksportujących nowoczesne urządzenia i technologie dla branży energetycznej. Ważną rolę w kształtowaniu tureckiej gospodarki odgrywają czynniki kulturowe i stopniowe przejmowanie przez społeczeństwo zachodniego stylu życia. Dzięki nim, turecka gospodarka otwiera się na nieznane, dotąd nieobecne na rynku żywnościowym produkty. Szanse dla eksporterów stwarza także realizowany przez Turcję program rozwoju infrastruktury transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Kraj , który więcej importuje niż eksportuje Handel z Turcją Turcja jest krajem, który ...