Rynek dla eksportera – doradztwo Wietnam

Perspektywy rynkowe Wietnamu Transformacja Wietnamu z gospodarki centralnie planowanej w stronę modelu wolnorynkowego poskutkowała rozwojem kraju z jednego z najbiedniejszych na świecie w kraj o średnich dochodach. Wietnam jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych krajów wschodzących w regionie Azji Wschodniej, a jego gospodarkę charakteryzuje wysoki poziom dywersyfikacji. Jest ona napędzana przede wszystkim przez eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a także pro-handlową politykę, obejmującą liczne umowy o wolnym handlu. Czynniki te w ostatnich latach wpłynęły na umocnienie fundamentów gospodarczych, stabilnej waluty i umiarkowanej inflacji w 2016 roku. Poniższy raport prezentuje kluczowe kwestie dla eksporterów, indywidualne konsultacje poprzez zakładkę: doradztwo Wietnam. Na perspektywy rozwoju i potencjał rynku wietnamskiego wskazał polski rząd, umieszczając Wietnam w programie „Go to Brand – aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, w ramach której skorzystać mogli polscy eksporterzy. Perspektywa podpisania umowy o wolnym handlu między Wietnamem a Unią Europejską na przełomie 2017 i 2018 roku zapewne poskutkuje nasiloną konkurencją ze strony pozostałych krajów UE. Z tego względu polscy przedsiębiorcy powinni wykorzystać moment do umocnienia współpracy z Wietnamem. Poniższy raport prezentuje kluczowe kwestie dla eksporterów, indywidualne konsultacje poprzez zakładkę: doradztwo Wietnam. Sektor energetyczny polem do współpracy Wśród towarów najczęściej eksportowanych z Polski do Wietnamu znajdują się artykuły spożywcze, produkty pochodzenia zwierzęcego, a także urządzenia mechaniczne i elektryczne. Jednak szanse dla polskich przedsiębiorców występują także w innych branżach. Na kontrakty w Wietnamie mógłby liczyć sektor energetyczny. Zużycie energii w Wietnamie wzrosło ponad 5 razy w okresie od 2000 do 2012 roku. Szacowany wzrost prognozuje się w latach 2015-2030 na poziomie 12% do 15%. Plan rozwoju energetycznego Wietnamu obejmuje wiele inwestycji, w ramach których współpracę mogliby podjąć także polscy przedsiębiorcy. Ministerstwo Edukacji i Szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat wydało ponad 10 milionów dolarów na sprzęt do pilotażowego projektu szkoły inteligentnej. Stosunkowo młoda populacja Wietnamu, znaczenie edukacji w rodzinie oraz potrzeba lepszego szkolenia zawodowego otwiera także nowe możliwości przed sektorem edukacyjnym, szczególnie w zakresie platform e-learningowych. Wietnam jest także zainteresowany inwestycjami w budownictwo i transport. Rząd do roku 2020 ...