Rynek dla eksportera – doradztwo Kazachstan

36 Miejsce w rankingu doing business 1 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 16 Miejsce polski w zestawieniu największych eksporterów do Kazachstanu WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KAZACHSTANU Perspektywiczny kierunek dla inwestorów i eksporterów Od czasu uzyskania niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku, współpraca z tym krajem staje się bardzo perspektywicznym kierunkiem dla inwestorów i eksporterów na całym świecie. Poniższa analiza została przygotowana w oparciu o kluczowe kwestie z punktu widzenia potencjalnych eksporterów. Dla firm i przedsiębiorców planujących wejście na rynek kazachstański oferujemy indywidualne strategie, analizy konkurencji oraz ryzyk. Zapraszamy do zakładki: doradztwo Kazachstan. Dzięki bogatym zasobom mineralnym i licznym złożom nafty i gazu, Kazachstan jest obecnie jednym z głównych eksporterów tych surowców na świecie. Aktualna polityka gospodarcza ma na celu pobudzenie i rozwój sektorów także innych niż naftowe. To klasyczny przykład rozwijającej się gospodarki przejściowej, która stoi w obliczu stworzenia własnej bazy przemysłowej oraz konieczności unowocześnienia istniejących branż. W związku z tym, eksperci wskazują na kilka kluczowych obszarów, które aktualnie odgrywają obiecującą rolę dla podmiotów zagranicznych. Jest to istotne także z perspektywy polskich eksporterów chcących wejść na rynek Kazachstanu. Przyjęte przez rząd Kazachstanu założenia dotyczące promowania wolnego handlu, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyciąganie bezpośrednich inwestycji mają na celu systematyczne pobudzanie gospodarki. Jednocześnie niosą szanse owocnej współpracy międzynarodowej. W tym kontekście kluczowym może okazać się cel zakładający uczynienie z dawnej stolicy kraju, Ałmatów, centrum finansowego i gospodarczego Azji. Miasto powinno być połączone nie tylko ze złożami ropy w Morzu Kaspijskim, ale również z głównymi ośrodkami krajów sąsiadujących. W związku z tym planowane są projekty, mające na celu budowę nowoczesnych autostrad i kolei oraz rurociągów – transportujących kazachstańskie paliwo na rynki światowe. Ze względu na przestarzałą bazę przemysłową oraz ośrodki produkcyjne, odziedziczone z czasów radzieckich, eksporterzy nowoczesnych maszyn, sprzętu, materiałów oraz narzędzi budowlanych mają zapewnioną potencjalną niszę na tym rynku. ...