Rynek dla eksportera – doradztwo Izrael

35 Miejsce w rankingu Doing Business 1,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 41 tys. Wartość PKB Izraela per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO IZRAELA Gospodarka sprzyjająca zagranicznym inwestycjom Pomimo wyzwań geopolitycznych, gospodarka Izraela jest uważana za wysoko rozwiniętą, otwartą i sprzyjającą zagranicznym inwestycjom. Zgodnie z danymi WTO, w 2017 roku handel odpowiadał za 58%  PKB, a wartości eksportu – za ok. 25%. Dzięki wysokim standardom życia Izrael może sobie pozwolić na wysokie inwestycje w zakresie najnowszych technologii, przez co nazywany jest Doliną Krzemową Bliskiego Wschodu. Kraj znajduje się w czołówce światowej w pod względem liczby start-upów. Ze względu na położenie geograficzne i geologiczne, wśród najważniejszych importowanych przez niego dóbr znajdują się surowce i półprodukty. Ponadto jest państwem silnie zmilitaryzowanym, które w 2020 roku zajęło 18. miejsce na 136 w rankingu „Global Fire Power”. Handluje bronią i technologiami wojskowymi oraz nie dementuje spekulacji związanych z posiadaniem arsenału jądrowego. Poniższy tekst jest częścią opracowań dotyczących różnych rynków świata. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Izrael.  Od lat bilans handlowy Izraela jest negatywny, z wyłączeniem 2009 roku. W 2018 roku Izrael uplasował się na 52. miejscu w światowych rankingach PKB, 51. pod względem eksportu, 43. importu, oraz 19. w zestawieniu poziomu złożoności gospodarczej Economic Complexity Index (ECI). W tym samym roku eksportował produkty o wartości 58 mld dolarów, a importował dobra odpowiadające 76,6 mld dolarów, czyli odnotował deficyt handlowy rzędu -17,6 mld dolarów. Jednym z największych wyzwań gospodarczych Izraela jest wyrównanie poziomu rozwoju innych gałęzi gospodarki do przemysłu technologicznego. Coraz większa liczba ultra-ortodoksyjnych Żydów, którzy poświęcają cały swój czas na studiowanie Talmudu, wpływa negatywnie na statystyki związane z zatrudnieniem. W przyszłości przekształci to obecną proporcję zatrudnienia do populacji oraz zależności społecznej. Zgodnie z aktualnymi danymi na 2017 rok, prawie pół miliona izraelskich rodzin (21,2% całej populacji) żyje w biedzie. Rząd Izraela podejmuje coraz więcej ...