Chiny

Energia odnawialna w Chinach

696 GW Moc którą można pozyskać w Chinach ze źródeł odnawialnych 521 mld USD Ogólna wartość inwestycji w energie odnawialne w Chinach 10 mln Liczba nowych miejsc pracy w Chinach w związku z energią odnawialną do 2050 roku ZUŻYCIE WĘGLA W CHINACH Chiny jednym z największych konsumentów energii na świecie Chiny są jednym z największych konsumentów energii oraz największym emitentem dwutlenku węgla na świecie. Odpowiadają także za 1/3 światowych zanieczyszczeń tlenkiem siarki. Z tego powodu Państwo Środka stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie swojego rozwoju gospodarczego, który musi uwzględniać konsekwencje środowiskowe. Koniecznością jest wypracowanie nowego modelu rozwojowego, który będzie opierał się na gospodarce niskoemisyjnej. Dotychczasowy model nie może być utrzymany nie tylko z powodu katastrofy ekologicznej w Chinach, ale także ze względu na skutki ekonomiczne, jakie niesie ze sobą taki stan środowiska. Był on powodem strat rzędu 10% proc. PKB w budżecie Chin w ostatnich dekadach. Z tego względu energia odnawialna w Chinach jest teraz obszarem rozbudowanych rządowych inwestycji.  Ochrona środowiska i wzrost znaczenia OZE w Chinach W drugiej połowie lat 70. XX w. w Chinach skupiono się na rozwoju gospodarczym. Stworzony wokół Deng Xiapinga program czterech modernizacji nakierowany był na wzrost PKB, nie bacząc na konsekwencje środowiskowe. Efektem takiego modelu jest obecnie gigantyczny problem zanieczyszczeń ekologicznych w Chinach. Ustawa o ochronie środowiska z przełomu lat 80 i 90. uwzględniała troskę o środowisko jako element sprzężony z rozwojem gospodarczym. Kwestia ta nie była jednak priorytetem. Dopiero w 2006 r. powstał dokument, który obrazował sytuacje ekologiczną w Chinach – niedobory surowcowe, ale również degradacja środowiska stanowiły przeszkody dla polityki rozwojowej państwa. Zaproponowano wówczas trzy kluczowe zmiany. Pierwszą z nich miało być odejście od nacisku na wzrost gospodarczy, a także sytuowania ochrony środowiska w pozycji mniej priorytetowej względem wzrostu PKB. Zaplanowano także poszerzenie administracyjnych narzędzi o instrumentarium, które pozwoli kompleksowo dbać o środowisko. W 2012 r. ...

Energia odnawialna w Chinach2020-07-07T08:10:08+00:00

Elektromobilność – samochody elektryczne w Chinach

25% Wskaźniki rozwoju branży CAGR w okresie 2020-2025 50 mld dolarów Inwestycje rządowe w branżę 30 Liczba chińskich miast, które zdecydowały się na wykorzystanie pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym WARTOŚCI SPRZEDAŻY OSOBOWYCH AUT ELEKTRYCZNYCH W 2019 ROKU Połowa światowej sprzedaży w Chinach Sprzedaż aut elektrycznych w Pastwie Środka obejmuje około połowę całkowitej światowej sprzedaży. Chiny stały się globalnym liderem już w 2015 roku, a w 2016 zarejestrowano tam aż 352 tys. samochodów tego typu. W okresie od 2008 do 2018 roku rynek powiększył się ponad 4-krotnie. W 2018 roku na każde 1000 obywateli chińskich przypadało 1,6 samochodu elektrycznego. Samochody elektryczne w Chinach to branża o dużym stopniu rozwojowości i rosnących możliwościach współpracy. Rozwój elektromobilności w Chinach Dotychczas największy rynek samochodów elektrycznych stanowiły Stany Zjednoczone, jednak opisywany przez specjalistów „boom elektryczny” i 200 tys. zarejestrowanych pojazdów w Chinach w roku 2015 uplasowało Państwo Środka w czołówce rankingu. 2 lata później miasto Shenzhen stworzyło flotę elektrycznych autobusów, a w 2018 roku lokalny rząd rozpoczął procesy wymieniania taksówek na auta elektryczne. Auta elektryczne w Chinach sprzedają się także bardziej dynamicznie niż w innych rynkach. W 2018 roku Chiny sprzedały więcej niż milion pojazdów, 3 razy więcej, niż w Stanach Zjednoczonych. Inwestycje rządowe w tym zakresie wynoszą więcej niż 50 mld dolarów, co doprowadziło do potrojenia się liczby chińskich producentów branżowych do ok. 400. Samochody elektryczne w Chinach - obecne trendy W 2019 roku rząd wycofał połowę dotacji, co spowodowało spadek sprzedaży. W pierwszych miesiącach 2020 roku rynek samochodów elektrycznych w Chinach wzrósł z 4,5% do 4,7%, pomimo cięć budżetowych z lipca 2019 roku. Zarejestrowano spadki sprzedaży z 26,8 mln do 24,5 mln pojazdów. Trendy spadkowe zaostrzyły się wraz z postępującą pandemią Covid-19.  Jak podaje China Association of Automobile Manufacturers, ogólne wartości spadku sprzedaży pojazdów w Chinach w lutym 2020 roku spadły o ...

Elektromobilność – samochody elektryczne w Chinach2020-07-07T09:51:39+00:00

Branża modowa w Chinach

1 Miejsce w rankingach największych rynków mody na świecie 23 mld Ilość artykułów odzieżowych wykonanych w Chinach w 2018 roku 76% Procent dochodu TJX uzyskiwanego w Stanach Zjednoczonych BRANŻA MODOWA W CHINACH - PERSPEKTYWY ROZWOJU Chiny największym rynkiem konsumenckim w branży mody na świecie Chiny z 1,4 miliardami ludzi i szybkim wzrostem gospodarczym są jednym z największych rynków konsumenckich w branży mody na świecie. W dalszej perspektywie, coraz liczniejsza klasa średnia dodatkowo będzie stymulować konsumpcję odzieży i rozszerzać potencjał rynku mody w Chinach. Ponadto polityka rządu mająca na celu pobudzanie popytu krajowego z pewnością powiększy rynek i już stwarza szanse na rozwój branży w przyszłości. Z danych statystycznych firmy Daxue Consulting wynika, że rynek modowy Chin wyprzedził w 2019 roku Stany Zjednoczone, stając się największym na świecie. Branża modowa w Chinach odpowiada 1/3 światowych konsumentów z sektora mody i dóbr luksusowej w skali globalnej.  Ze względu na bogacenie się społeczeństwa i poprawę warunków życia chętnie podkreślają oni swój status społeczny, a jednym z służących do tego narzędzi jest właśnie posiadanie znanych i luksusowych produktów – ubrań i gadżetów. Za szczególnie wartościowe uznaje się także produkty zagranicznych marek, co niesie spory potencjał dla podmiotów chcących eksportować do Chin. Odzież najpopularniejszą kategorią sprzedawaną w Internecie Moda i rynek e-commerce Internet i nowe technologie zrewolucjonizowały sposób, w jaki funkcjonują projektanci i firmy zajmujące się sprzedażą odzieży w Chinach, co odzwierciedlane jest głównie w dwóch aspektach: e-commerce i social media. W Państwie Środka z Internetu korzysta już ponad 800 milionów użytkowników, co ma ogromne przełożenie na sposób robienia zakupów. Chińscy konsumenci coraz częściej wybierają sprzedażowe platformy online – e-commerce rozwija się w tempie 150 tys. nowych użytkowników dziennie. Co istotne z punktu widzenia branży odzieżowej, badania nawyków handlowych konsumentów w Chinach wskazały, że właśnie ubrania, torebki i akcesoria stanowią najpopularniejszą kategorię sprzedawaną w Internecie. W ...

Branża modowa w Chinach2020-07-07T08:40:47+00:00

E-learning w Chinach

135 mln Liczba użytkowników aplikacji e-learning w Chinach 30% Użytkownicy używający aplikacji do nauki języków obcych w Chinach przez 30 minut dziennie 1,7 mld Zysk TAL Education w czasie pandemii koronawirusa PROGNOZOWANA WARTOŚĆ RYNKU E-LEARNING W CHINACH E-learning w Chinach - 130 mln użytkowników Upowszechnienie i rozwój Internetu oraz idący za tym nieograniczony dostęp do informacji miały ogromny wpływ na tradycyjny model nauczania. Poszerzenie wiedzy i zdobywanie wykształcenia z wykorzystaniem Internetu doprowadziło do powstania mnóstwa platform e-learningowych. Szacuje się, że w najbliższych latach światowy rynek e-learningowy nadal będzie prężnie się rozwijał. Jak pokazują statystyki, w 2020 roku wartość rynku e-learning w Chinach przekroczyła 315 mld juanów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z dostępem do tego rynku.  Rozwój e-learningu w Chinach Chiny to kraj, w którym Internetowy system nauczania rozwija się szczególnie szybko. Przełomem był 2014 rok, gdy wartość rynku e-learningu wzrosła prawie pięciokrotnie. Według Daxue Consulting, całkowity rynek był wart wówczas około 10 mld euro. Niemal 70 uniwersytetów w Chinach uruchomiło wtedy własne platformy do nauki online. Jednak w kraju, w którym mieszka prawie 700 mln stałych Internautów rynek edukacji online wciąż uważany jest za szczególnie potencjalny. Rządowe wsparcie internetowego nauczania O rosnącej popularyzacji platform e-learningowych świadczą także działania rządowe, których celem jest rozwój sieci kształcenia w Chinach. Ma to miejsce przede wszystkim poprzez wspieranie wielu inicjatyw z dziedziny nauczania poprzez Internet. W 2013 r. założono powszechny dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów powyżej 12 roku życia w ciągu 10 lat. Realizacja tego planu odbywa się na wielu płaszczyznach. W Shenzhen w prowincji Guangdong mają miejsce regularne spotkania i konferencje obejmujące swoją tematyką także innowacje w edukacji. W zeszłym roku został powołany FICPUSI (Financial Innovation Center of Peking University Shenzhen Institute) mający na celu wsparcie edukacji w Chinach poprzez utworzenie funduszu inwestycyjnego o wartości 2 mld juanów. E-learning w Chinach jest ...

E-learning w Chinach2020-07-07T08:44:21+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Chiny

31 Miejsce w rankingu Doing Business 2 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 9,7 tys. Wartość PKB Chin per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO CHIN Jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie Charakterystyka rynku W 2018 roku Chiny były 1. gospodarką na świecie pod względem PKB, 1. pod względem eksportu i 2 - importu. Chiński rynek to wciąż jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Chiny, dotychczas nastawione na eksport, stawiają obecnie na pobudzenie sektora usług, innowacji, a także konsumpcji wewnętrznej. Systematyczny wzrost popytu na towary zagranicznych producentów niesie szanse także dla polskich eksporterów. Współpraca gospodarcza z Chinami może być intratnym posunięciem, jednak specyfika chińskiego rynku wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania do biznesowych kooperacji. Poniższy raport prezentuje generalne kwestie z punktu widzenia przedsiębiorców. W celu indywidualnych konsultacji zapraszamy do zakładki: doradztwo Chiny. Rosnąca klasa średnia, poprawa statusu materialnego i zmiana upodobań konsumenckich, którzy zaczynają stawiać na produkty droższe i lepsze jakościowo, tworzy potencjał dla zagranicznych producentów. Istotnym sygnałem dla przedsiębiorców z wielu branż planujących ekspansję w Państwie Środka są też założenia kierunków rozwoju chińskiej gospodarki. Z punktu widzenia polityki gospodarczej przyjętej przez rząd, w najbliższych latach kluczowymi może być branża rolno-spożywcza, przemysł maszynowy, technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, a także sprzęt medyczny. W obliczu rosnącej liczby Internautów i popularności platform e-commerce wzrasta popyt na usługi dotyczące marketingu on-line, systemy wsparcia internetowej sprzedaży, transportu i spedycji. Rozwój i popularność e-commerce jest również szansą dla towarów z branży odzieżowej, kosmetycznej, a nawet FMCG. Z kolei plany wdrożenia programu Made in China 2025, dotyczącego zaawansowanych systemów produkcji i zarządzania to perspektywiczny kierunek w zakresie współpracy naukowo-technicznej. Odmienna kultura biznesu Firmy planujące ekspansję w Państwie Środka muszą jednak mieć na uwadze fakt, że nie jest to łatwy rynek. Różnice występują już na poziomie etykiety biznesowej praktykowanej przez chińskich partnerów. Zachodni model współpracy ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Chiny2020-06-26T07:51:24+00:00