Azja

Rynek dla eksportera – doradztwo Azerbejdżan

34 Miejsce w rankingu Doing Business 2 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 4,7 tys. Wartość PKB Azerbejdżanu per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO AZERBEJDŻANU Możliwości wynikające z tranzytowego położenia Tranzytowe położenie Azerbejdżanu, łączące Europę z Azją to kluczowy czynnik decydujący o perspektywicznych możliwościach współpracy z tym krajem. Oprócz lokalizacji, zaletą kraju jest również jego wielkość oraz liczne surowce mineralne. Sektor naftowy jest kluczową gałęzią gospodarki – wytwarza ponad 40 proc. PKB oraz generuje blisko 70 proc. wpływów budżetowych. Na uwagę zasługują także żyzne gleby, które nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Azerbejdżan. Azerbejdżan wszedł na wyjątkowo szybką drogę przemian. Rozwój sektora wydobywczego z jednej strony, a z drugiej zmiany prawne zgodne z zaleceniami Banku Światowego przyczyniły się do dynamicznego wzrostu PKB. Kraj obecnie lokuje się na 57. pozycji w rankingu Doing Bussiness, co w dużym stopniu jest efektem zmian prawnych wprowadzanych od  2003 roku: nowej ordynacji podatkowej, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Charakteryzująca się znikomą dywersyfikacją gospodarka Azerbejdżanu pozostaje zależna od sektora wydobywczego, jednak jej perspektywy rozwoju kształtują się bardzo korzystnie. Powodem jest przede wszystkim zakładane zwiększenie wydobycia gazu ziemnego. Kluczową rolę odgrywają budowane sieci tranzytu tych surowców na rynki zewnętrzne oraz możliwości wykorzystania istniejących sieci transportowych. Coraz większa dynamika rozwoju branż pozanaftowych Naftowa koniunktura na światowych rynkach ma zdecydowany wpływ na rozwój gospodarki Azerbejdżanu. Niemal całość wpływów z eksportu generowana jest poprzez sprzedaż surowców energetycznych (91%). Ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych dotyczy wyłącznie wydobycia ropy i gazu. Pozostałe dziedziny przemysłu dotychczas były mniej intensywnie rozwijane, można jednak obserwować coraz większą dynamikę w rozwoju branż pozanaftowych. Polityka ich rozwoju obejmuje działania rządu, takie jak państwowe programy inwestycyjne oraz tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów w parkach przemysłowych. Otwartość na zagraniczne inwestycje niesie szanse korzystnej współpracy dla eksporterów oraz inwestorów z Polski. Poza sektorem energetycznym, ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Azerbejdżan2020-06-25T09:28:13+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Kazachstan

36 Miejsce w rankingu doing business 1 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 16 Miejsce polski w zestawieniu największych eksporterów do Kazachstanu WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KAZACHSTANU Perspektywiczny kierunek dla inwestorów i eksporterów Od czasu uzyskania niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku, współpraca z tym krajem staje się bardzo perspektywicznym kierunkiem dla inwestorów i eksporterów na całym świecie. Poniższa analiza została przygotowana w oparciu o kluczowe kwestie z punktu widzenia potencjalnych eksporterów. Dla firm i przedsiębiorców planujących wejście na rynek kazachstański oferujemy indywidualne strategie, analizy konkurencji oraz ryzyk. Zapraszamy do zakładki: doradztwo Kazachstan. Dzięki bogatym zasobom mineralnym i licznym złożom nafty i gazu, Kazachstan jest obecnie jednym z głównych eksporterów tych surowców na świecie. Aktualna polityka gospodarcza ma na celu pobudzenie i rozwój sektorów także innych niż naftowe. To klasyczny przykład rozwijającej się gospodarki przejściowej, która stoi w obliczu stworzenia własnej bazy przemysłowej oraz konieczności unowocześnienia istniejących branż. W związku z tym, eksperci wskazują na kilka kluczowych obszarów, które aktualnie odgrywają obiecującą rolę dla podmiotów zagranicznych. Jest to istotne także z perspektywy polskich eksporterów chcących wejść na rynek Kazachstanu. Przyjęte przez rząd Kazachstanu założenia dotyczące promowania wolnego handlu, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyciąganie bezpośrednich inwestycji mają na celu systematyczne pobudzanie gospodarki. Jednocześnie niosą szanse owocnej współpracy międzynarodowej. W tym kontekście kluczowym może okazać się cel zakładający uczynienie z dawnej stolicy kraju, Ałmatów, centrum finansowego i gospodarczego Azji. Miasto powinno być połączone nie tylko ze złożami ropy w Morzu Kaspijskim, ale również z głównymi ośrodkami krajów sąsiadujących. W związku z tym planowane są projekty, mające na celu budowę nowoczesnych autostrad i kolei oraz rurociągów – transportujących kazachstańskie paliwo na rynki światowe. Ze względu na przestarzałą bazę przemysłową oraz ośrodki produkcyjne, odziedziczone z czasów radzieckich, eksporterzy nowoczesnych maszyn, sprzętu, materiałów oraz narzędzi budowlanych mają zapewnioną potencjalną niszę na tym rynku. ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Kazachstan2020-06-19T13:34:43+00:00
Go to Top