Rynek dla eksportera – doradztwo Algieria

159 Miejsce w rankingu doing business 6 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 16 Miejsce Polski w zestawieniu największych eksporterów do Algierii WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO ALGIERII Wysoka stabilność społeczno-polityczna Algieria jest krajem cieszącym się stosunkowo wysoką stabilnością społeczno-polityczną z silną pozycją głowy państwa. W trakcie Arabskiej Wiosny była ona jednym z niewielu państw, w których udało się opanować demonstracje bez konieczności zmiany władz. Algierska gospodarka opiera się przede wszystkim na sektorze paliwowym. Obecnie dochody z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego stanowią ponad 90% wartości algierskiego eksportu. Duże przychody z sektora petrochemicznego doprowadziły do częściowego zaniedbania produkcji żywności w kraju, przez co wartość importu produktów spożywczych w 2016 roku stanowiła niemalże 18% całości algierskiego importu. Zapraszamy także do zapoznania się z zakładką: doradztwo Algieria.  W związku z tą sytuacją władze krajowe rozpoczęły działania mające na celu dywersyfikację krajowej gospodarki. Ze względu na biurokratyczny charakter państwa, reformy są stosunkowo powolne. Ich głównym celem jest wprowadzenie programów pomocowych dla krajowych i zagranicznych inwestorów, które mają zachęcić do inwestycji w sektory: rolno-spożywczy i przemysłowy. Algieria zajmuje 159 miejsce w rankingu Doing Business 2020, wynika to między innymi z dużej ingerencji ze strony państwa oraz długiego czasu oczekiwania na zezwolenia. Algierską gospodarkę charakteryzuje słabe powiązanie z międzynarodowym rynkiem walutowym, co czyni to państwo częściowo odpornym na światowe kryzysy gospodarcze. Zachęty dla zagranicznych inwestorów W ostatnich latach nastąpiła fala prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, rynku bankowego i ubezpieczeń oraz rynku energetycznego. Zgodnie z Nowym Modelem Wzrostu przyjętym w kwietniu 2017 roku, państwo stara się zachęcić zagranicznych inwestorów do rozpoczęcia działalności w Algierii i kreowania nowych miejsc pracy oraz transferowania technologii i wiedzy. Zachętę dla eksporterów stanowi zwolnienie z opłat celnych oraz podatku VAT na usługi i dobra importowane lub zakupione lokalnie, które zostaną bezpośrednio wykorzystane przy realizacji inwestycji. Szanse dla polskich eksporterów ...