6

Miejsce w rankingu Doing Business 2020

1

Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych

55809

Wartość PKB USA per capita w 2020 (USD)

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO USA

Szanse dla polskich przedsiębiorców

Rynek Stanów Zjednoczonych to jedna z najlepiej rozwiniętych gospodarek wolnorynkowych świata. Z PKB na poziomie 21,428 bln USD znajduje się na pierwszym miejscu najbogatszych gospodarek, na drugim według parytetu siły nabywczej. Wraz z Chinami i Indiami znajduje się w ścisłej czołówce największych gospodarek świata. Swoją pozycję zawdzięcza silnie rozwiniętej kapitalistycznej ekonomii, zróżnicowanemu przemysłowi oraz licznym bogactwom naturalnym. USA są też siedzibą największej giełdy świata – The New York Stock Exchange oraz NASDAQ. Zachęcamy do zapoznania z zakładką: doradztwo USA.

Mimo bieżących zawirowań społecznych oraz epidemii covid-19, Stany Zjednoczone pozostają jednym z najstabilniejszych rynków zbytu, oferując szerokie możliwości eksportu. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wewnętrzne kraju, zarówno pod kątem geograficznym, jak i społeczno-kulturowym czy gospodarczym, USA stanowią dobry rynek docelowy dla wielu branż, umożliwiając współpracę na poziomie stanu lub całego kraju.

Rosnący eksport z Polski do USA pokazuje, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują z amerykańskimi parterami, szukając nowych dróg dystrybucji i konkurując z firmami z takich krajów jak Chiny, Meksyk, Kanada, Japonia czy Niemcy. Jednocześnie zamieszkująca Stany Zjednoczone duża mniejszość polska, składająca się z potomków uchodźców z okresu II wojny światowej oraz migrantów przybyłych do kraju w późniejszym okresie, stanowi dobrą grupę docelową dla towarów tradycyjnie polskich, np. żywności, coraz lepiej rozpoznawalnych i coraz chętniej kupowanych przez przedstawicieli innych grup w USA.

Handel z USA

W 2018 roku USA były na pierwszym miejscu na świecie pod względem importu oraz na trzecim miejscu pod względem eksportu, zajmując 9. pozycję w rankingu Economic Complexity Index. Kraj wyeksportował dobra o wartości 1,44 bln USD i zaimportował towary o wartości 2,41 bln USD, zamykając rok 2018 balansem negatywnym na poziomie – 967mld USD.

Głównymi produktami eksportowymi USA są produkty ropopochodne (95,8 mld USD), samoloty, helikoptery, statki kosmiczne (57,9 mld USD), samochody (51,4 mld USD), ropa naftowa (45,5 mld USD) i obwody scalone (37,1 mld USD). Głównymi kategoriami dóbr importowanych do Stanów zjednoczonych są samochody (177 mld USD), ropa naftowa (140 mld USD), sprzęt transmisyjny (84,9 mld USD), komputery (80,8 mld USD) i części pojazdów (73,6 mld USD). Głównymi odbiorcami amerykańskich towarów są Meksyk (237 mld USD), Kanada (190 mld USD), Chiny (119 mld USD), Japonia (73,5 mld USD) i Korea Południowa (55,8 mld USD). Z kolei USA importują głównie z Chin (499 mld USD), Meksyku (340 mld USD), Kanady (314 mld USD), Japonii (135 mld USD) i Niemiec (132 mld USD).

W obrębie Stanów głównymi eksporterami są Teksas (15,8 mld USD), Kalifornia (10,5 mld USD), Illinois (3,81 mld USD), Nowy Jork (3,79 mld USD) i Luizjana (3,69 mld USD), a odbiorcami – Kalifornia (27,2 mld USD), Nowy Jork (19,2 mld USD), Teksas (15,8 mld USD), Illinois (10,9 mld USD) i New Jersey (7,27 mld USD) – stan na maj 2020.

W 2018 roku z USA do Polski wyeksportowano dobra o wartości 5,32 mld USD. Do głównych kategorii towarów należą samoloty, helikoptery, statki kosmiczne (294 mln USD), ropa naftowa (286 mln USD) i turbiny gazowe (274 mln USD). Z kolei z Polski wyeksportowano dobra o wartości 7,98 mld USD, głównie turbiny gazowe (1,23 mld USD), przyrządy ortopedyczne (398 mln USD) i meble inne (328 mln USD).
W ciągu minionych 23 lat eksport z USA do Polski rósł rocznie o 6,92%, z 1,14 mld USD w 1995 roku do 5,32 mld USD w roku 2018. W tym samym czasie import z Polski do USA rósł o 10,6% rocznie, z 712 mln USD w 1995 roku do 7,29 mld USD w roku 2018. Przewiduje się, że ta tendencja wzrostowa zostanie utrzymana w najbliższych latach.

Polskie firmy obecne na rynku

Do polskich przedsiębiorstw o silnej, ugruntowanej pozycji na rynku amerykańskim należą m.in. producenci kosmetyków (Inglot), żywności (Maspex) czy cyfrowy gigant CD Projekt. Wśród ważnych graczy wymienia się także Com.40, produkującą materace dla IKEA USA, Korona Candles Inc., producenta świec dekoracyjnych czy KGHM, który po przejęciu kanadyjskiej firmy Quadra FNX zyskał w Stanach Zjednoczonych swoje kopalnie. Ogółem szacuje się, że na rynku amerykańskim działa około 60 polskich podmiotów.

Jedną z pierwszych polskich firm, które odniosły ogromny sukces w USA, był Melex, od lat 70. XX wieku produkujący za oceanem swoje pojazdy elektryczne. Mielecki producent musiał się wycofać z rynku amerykańskiego ze względu na presję konkurencji oraz nałożone przez prezydenta Reagana embargo, w odwecie za wprowadzenie stanu wojennego w PRL, jednak do dzisiaj elektryczne wózki golfowe z Podkarpacia są w Stanach Zjednoczonych obecne i cieszą się dużą popularnością.

W przyszłości znacznym ułatwieniem dla polskich małych i średnich przedsiębiorców będzie wsparcie Polskiej Izby Handlowej, otwartej w Waszyngtonie w 2018 roku. Instytucja zapewnia pomoc dla biznesu, pozwalając na zacieśnianie relacji gospodarczych między Polską a USA. Również w 2018 roku podpisano dziesięcioletnią umowę o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej, której głównym celem jest uproszczenie kooperacji instytutów badawczych oraz podmiotów technologicznych.

Z kolei wartość amerykańskich przedsiębiorstw na polskim rynku w 2018 roku wynosiła około 42 mld USD, zapewniając nad Wisłą ponad 220 tys. miejsc pracy.

Doradztwo USA: sytuacja ekonomiczna

Gospodarka USA jest najlepiej rozwiniętą ekonomią światową pod względem technologicznym. Amerykańscy producenci plasują się w czołówce branż takich jak komputery, farmaceutyki i produkty medyczne, aeronautyka czy przemysł zbrojeniowy. Jednocześnie efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych – ropy naftowej, gazu, metali szlachetnych itd., których USA ma najwięcej na świecie (o szacowanej wartości 45 bln USD w 2015 roku) – sprawia, że dostawy dla amerykańskiego przemysłu są mocno zdywersyfikowane, a kraj nie bazuje jedynie na imporcie.

Trzeba nadmienić, że skrajnie liberalny charakter krajowej gospodarki sprawia, że globalne kryzysy silnie uderzają w najbiedniejszych mieszkańców oraz niską klasę średnią, jednocześnie wzmacniając pozycję wyższej klasy średniej i najbogatszych. Trend ten był wyraźnie widoczny w trakcie kryzysu lat 30. XX wieku czy w 2008 roku. Przewiduje się, że będzie widoczny także teraz, jako następstwo pandemii covid-19 i zawirowań społeczno-politycznych na tle rasowym („Black Lives Matter”).

Po kryzysie w 2008 roku w ciągu 10 lat PKB wzrosło o 39,6%, osiągając poziom 20580,22 mld USD w 2018 roku oraz 21427,7 mld USD w 2019 roku. Jednocześnie, mimo że uśrednione PKB per capita w 2019 roku wyniosło 55809 USD, ze względu na wskazane powyżej duże nierówności płacowe około 15% mieszkańców Stanów Zjednoczonych żyje poniżej granicy ubóstwa, definiowanej jako dochód rzędu 19 000 USD na rok na gospodarstwo domowe. w czerwcu 2020 wśród 159,9 mln osób w wieku produkcyjnym bezrobotnych było 17,8 mln, co przekłada się na poziom bezrobocia rzędu 11,1%. Średnia wypłata brutto w 2018 roku wyniosła 63 093 USD rocznie, zaś mediana – 936 USD tygodniowo (około 48 600 USD rocznie).

Gospodarka USA

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

Kluczowe branże

Przemysł USA opiera się w dużej mierze na branżach: technologicznej, motoryzacyjnej, lotniczej, zbrojeniowej, naftowo-gazowniczej, komputerowej, chemicznej oraz przetwórstwie żywności. Z kolei w rolnictwie podstawę stanowi uprawa kukurydzy, pszenicy i innych zbóż, owoców i warzyw, bawełny oraz hodowla zwierząt tucznych (krów, świń, drobiu), produkcja nabiału i przetwórstwo drewna.

Głównymi siłami napędowymi amerykańskiej ekonomii jest wolnorynkowy kapitalizm, silnie ograniczający ingerencję państwa w rynek (w tym także praktycznie znoszący świadczenia socjalne) oraz ekspansywna polityka, przez którą Stany Zjednoczone od 1917 roku angażują się w konflikty zbrojne na całym świecie, głównie ze względu na chęć pozyskania dodatkowych zasobów i wpływów politycznych.

Obowiązującą od początku istnienia USA walutą jest dolar amerykański, ustanowiony ustawą Coinage Act w 1792 roku, dzielący się na 100 centów. Od 1971 roku, po stracie parytetu w złocie, dolar stał się walutą czysto fiducjarną, ale wciąż pozostaje podstawową jednostką monetarną świata, będąc oficjalną walutą w kilku krajach poza USA i chętnie używaną w wielu innych. Stanowi też podstawę globalnej wymiany giełdowej i najważniejszy punkt odniesienia w handlu międzynarodowym.

Ułatwienia i bariery eksportu

Do najważniejszych utrudnień w handlu z USA należą rozbieżności w prawie skarbowym pomiędzy poszczególnymi stanami i poziomem federalnym. Należy też pamiętać, że pomimo wieloletniej współpracy handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, niektóre towary pochodzące z Unii Europejskiej podlegają ocleniu. W przypadku wymiany handlowej z Polską, najwyższymi taryfami obłożone są buraki cukrowe (178%), owies (173%), grzyby i wybrane warzywa (125-136%) czy mleko i niesłodzona śmietana (109%). Szczegółowe stawki można odnaleźć w wybranych źródłach.

Prowadzenie biznesu w Stanach Zjednoczonych ułatwia fakt, iż oba kraje są członkami tych samych organizacji, m.in. WTO, OEC, MFW. Jak wspomniano wcześniej, dogodne warunki do handlu tworzą także obowiązujące umowy, takie jak bilateralny traktat ws. biznesu i relacji gospodarczych, umowa o relacjach naukowo-technicznych czy traktat o podwójnym opodatkowaniu (FACTA). Wzajemnie respektowane przepisy prawa tworzą klarowne warunki współpracy z amerykańskimi przedsiębiorcami i klientami, ograniczając koszty ukryte, jak chociażby opłaty za dodatkowe pozwolenia czy łapówki dla urzędników.

Doradztwo USA

Stany Zjednoczone pozostaną jednym z najważniejszych rynków na świecie przez następne lata, mimo wzmacniania się pozycji Chin i Indii. Dlatego mogą być postrzegane jako kluczowe środowisko gospodarcze dla polskich przedsiębiorców. Eksport do USA jest wymagającym, ale potencjalnie bardzo zyskownym przedsięwzięciem. Aby zminimalizować ryzyko, warto skorzystać z konsultacji z ekspertami oraz przeprowadzić analizę rynku docelowego.

POLSKI EKSPORT DO USA

SZANSE

  • Ogromny i zróżnicowany rynek zbytu
  • Trwała kultura biznesowa
  • Wysoka siła nabywcza

ZAGROŻENIA

  • Duża konkurencja podmiotów lokalnych i zagranicznych
  • Różnice w prawie stanowym i federalnym
  • Brak wsparcia instytucji państwa w gospodarce wolnorynkowej
Masz pytania związane z eksportem do USA? Skontaktuj się z nami.