123

Miejsce w rankingu doing business 2020

11

Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych

1584.5

PKB per capita (USD)

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO SENEGALU

Doradztwo Senegal

Republika Senegalu to dawna francuska kolonia, która uzyskała niepodległość w 1960, jednocześnie z Sudanem. Kraj nazwany od rzeki Senegal zajmuje powierzchnię niemal 197 tys. kilometrów kwadratowych na zachodnim wybrzeżu Afryki. Klasyfikowany jest jako kraj ubogi, a większość z 16 milionów jego mieszkańców pracuje w rolnictwie, kopalniach i turystyce. Jest jednak równocześnie zapleczem dla regionalnego transportu morskiego oraz bankowości i instytucji ponadnarodowych dla Frankofońskiej Afryki Zachodniej. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Senegal.

Senegal graniczy z Mauretanią od północy, Mali na wschodzie, Gwineą na południowym wschodzie i Gwineą-Bissau na południowym zachodzie oraz z Gambią, która wcina się wąskim pasmem doliny rzeki Gambia w terytorium Senegalu, oddzielając leżący na południu region Casamance od północnej części kraju. Przez morze sąsiaduje z Zielonym Przylądkiem. Stolicą ekonomiczną i polityczną Senegalu jest Dakar.

Obowiązującą walutą jest frank CFA, wspólny dla krajów Afryki Środkowej.

Senegal odgrywa znaczącą rolę w wielu organizacjach międzynarodowych. Był członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 1988–89 i 2015–2016, a w 1997 roku został wybrany do członkostwa w Komisji Praw Człowieka ONZ. Utrzymuje przyjacielskie stosunki z krajami Zachodu, szczególnie z Francją i USA, pełniąc przy tym rolę pośrednika w kontaktach z krajami rozwijającymi się regionu Afryki Zachodniej.

Serdeczne stosunki utrzymuje także ze swoimi sąsiadami. Jest członkiem Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS), Unii Afrykańskiej (AU) i Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary. Jako członek Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej (WAEMU), Senegal dąży do poprawy integracji regionalnej przez ujednolicanie zewnętrznych stawek celnych. Państwo należy także do Organizacji Harmonizacji Prawa Biznesowego w Afryce.

Piękne krajobrazy i zabytki przedkolonialne, portugalskie oraz francuskie przyciągają do kraju turystów. Senegal był także współorganizatorem najbardziej znanego wyścigu motoryzacyjnego, rajdu Paryż-Dakar, w latach 1979-2007.

Demografia

Senegal zamieszkuje około 15,736,370 (2020 r.). Podobnie jak w innych państwach postkolonialnych, społeczeństwo Senegalu nie jest jednorodne, ale składa się z wielu grup etnicznych. Największe z nich to Wolof (37.1%), Pular (26.2%) oraz Serer (17%). W kraju mieszkają także osoby pochodzenia europejskiego i bliskowschodniego oraz 14 tysięcy mauretańskich uchodźców, którym Senegal udzielił schronienia. Oficjalnym językiem jest francuski, ale wolof i arabski pozostają w powszechnym użyciu.

Populacja Senegalu jest bardzo młoda. Osoby do 24 roku życia stanowią około 61% społeczeństwa, a starsze niż 65 lat – jedynie 3,1%. W 2020 roku mediana wieku wynosi 18,5 roku dla mężczyzn i 20,3 roku dla kobiet. Przyrost naturalny jest dodatni, 2,3%, a współczynnik migracji ujemny, na poziomie – 1,3 migranta na 1000 mieszkańców.

Niemal 96% mieszkańców wyznaje islam, głównie suficki. Pozostałe 4% wyznaje chrześcijaństwo, najczęściej rzymski katolicyzm. Przywiązanie do rdzennych religii animistycznych deklaruje mniej niż 0,5% populacji.

Największym miastem jest stołeczny Dakar, zamieszkany przez ok. 2 miliony ludzi. Jednocześnie jest on głównym ośrodkiem gospodarczym i najważniejszym portem morskim kraju. Większość populacji mieszka na wybrzeżu, a interior kraju jest w przeważającej większości (70%) wiejski lub słabo zurbanizowany.

Gospodarka Senegalu

Rolnictwo, o największym znaczeniu dla społeczeństwa, jest bardzo wrażliwe na globalne zmiany klimatyczne. Zaledwie 5% ziem jest nawadnianych, a pozostałe opierają się na wykorzystaniu wód opadowych. Rolnictwo wykorzystuje około 75% dostępnej w kraju siły roboczej, przynosząc zaledwie 17% PKB. Głównymi produktami są trzcina cukrowa, ryż, kukurydza, bawełna i sorgo oraz warzywa, których uprawa zyskuje na popularności, wypierając powoli orzeszki ziemne. Kraj jest istotnym eksporterem ryżu, orzeszków ziemnych, trzciny cukrowej, gumy arabskiej i bawełny.

Drugim istotnym sektorem gospodarki jest górnictwo. W 2018 roku złoto, ropa naftowa i kwas fosforowy były głównymi produktami eksportowymi kraju. W 2018 roku Senegal wyeksportował dobra o łącznej wartości 3,89 mld USD, zajmując 120. pozycję wśród eksporterów na świecie. Największy udział w eksporcie miały złoto (587 mln USD), ropa naftowa (404 mln USD), kwas fosforowy (319 mln USD), niefiletowane ryby mrożone (276 mln USD) oraz cement (155 mln USD). Głównymi odbiorcami senegalskich towarów były Mali (699 mln USD), Szwajcaria (536 mln USD), Indie (383 mln USD), Hiszpania (184 mln USD) i Włochy (164 mln USD).

W tym samym roku Senegal zaimportował dobra o wartości 11,1 mld USD, stając się 97. importerem na świecie. Czołowymi produktami były ropa naftowa (1,84 mld USD), nafta nierafinowana (623 mln USD), ryż (457 mln USD), samochody (246 mln USD) i pszenica (194 mln USD). Czołowymi dostawcami do Senegalu były Francja (1 mld USD), Niderlandy (796 mln USD), Belgia-Luksemburg (742 mln USD) oraz Nigeria (645 mln USD).

Gospodarka Senegalu

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

Wymiana handlowa z Polską

W 2018 roku Senegal wyeksportował do Polski towary o wartości 10,7 mln USD. Głównymi produktami były fosforat wapnia (6,02 mln USD), instrumenty do analizy chemicznej (1,79 mln USD), oraz pomidory (907 tys. USD).

W tym samym roku z Polski do Senegalu zaimportowano dobra o wartości 76,4 mln USD. Były to głównie ekstrakt słodu (50,7 mln USD), koks naftowy (5,12 mln USD) i mleko skondensowane (4,17 mln USD).

Warto nadmienić, że dla polskich producentów z branży mleczarskiej Senegal stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków ekspansji. Ze względu na wrażliwość miejscowego rolnictwa na zmiany klimatu oraz niedobory stad, zapotrzebowanie na produkty mleczne jest duże, a polskie mleko i sery spotykają się z dobrym odbiorem.

Senegal, jako najbardziej stabilny kraj regionu, jest też dobrym miejscem do inwestowania. Grupa Azoty wydobywa już w tym kraju fosforyty, a o przeniesieniu części produkcji do Senegalu myśli Ursus. Senegal może być postrzegany jako drzwi do Afryki Zachodniej i dobre miejsce do rozpoczęcia ekspansji na ten kontynent. We współpracy z senegalskimi partnerami może pomóc działające przy ambasadzie Senegalu w Polsce Biuro Ekonomiczne, a także programy dla przedsiębiorców, takie jak GoAfrica. Prezydent kraju Macky Sall podkreślał w trakcie Polsko-Senegalskiego Forum Gospodarczego rolę przedsiębiorców znad Wisły w obszarach takich jak mechanizacja rolnictwa, infrastruktura – komunikacja oraz budownictwo mieszkaniowe, energetyka, górnictwo, turystyka, telekomunikacja, przemysł stoczniowy i portowy.

Bariery w handlu

Wysoka kultura polityczna kraju sprawia, że poziom korupcji jest niski. Międzynarodowe rankingi, m. in. Freedom House, Ibrahim Index of African Governance czy Transparency International klasyfikują Senegal wysoko, szczególnie na tle innych państw afrykańskich.

Najwyższe taryfy, z jakimi mogą spotkać się polscy przedsiębiorcy, obejmują cukier (87%), cukier rafinowany (77%) oraz surowy cukier i buraki cukrowe (73%).

Ważniejsze są bariery pozataryfowe – infrastrukturalne i kulturowe. Ze względu na przeważającą większość muzułmańską, produkty spożywcze powinny spełniać normę halal. Produkty zakazane przez prawo szariatu nie są wprawdzie zabronione, ale ich sprzedaż do Senegalu może wiązać się z koniecznością dodatkowej certyfikacji.

Należy zwrócić także uwagę na problemy infrastrukturalne. Mimo że Senegal jest najbardziej uprzemysłowionym krajem w dawnej Francuskiej Afryce Zachodniej, wciąż nie jest w pełni zelektryfikowany. Stały dostęp do energii ma ogółem 65% mieszkańców. W miastach ten odsetek wynosi 90%. Połączenia drogowe i kolejowe wewnątrz kraju również mogą stanowić dodatkowe wyzwanie logistyczne.

Warto także pamiętać o niebezpieczeństwie transportu morskiego, generowanym przez trwający w Mauretanii i Republice Sahary Zachodniej konflikt. Aktywność terrorystyczna w umiarkowanym stopniu może zagrozić statkom wzdłuż zachodniego wybrzeża kontynentu.

POLSKI EKSPORT DO SENEGALU

SZANSE

  • duże perspektywy rozwoju
  • możliwość ekspansji na inne kraje regionu
  • niski koszt pracy
  • wykwalifikowana siła robocza

ZAGROŻENIA

  • problemy infrastrukturalne
  • biurokracja
  • konkurencja ze strony innych inwestorów zagranicznych
  • destabilizacja innych krajów w regionie