60

Miejsce w rankingu doing business 2020

1

Największy partner Polski w regionie

9,6 tys.

PKB per capita (USD)

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO MEKSYKU

Największy kraj hiszpańskojęzyczny

Stany Zjednoczone Meksyku (SZM), inaczej znane także jako Meksyk, to 15. największa gospodarka świata i 2. największa gospodarka spośród krajów regionu Ameryki Łacińskiej. Państwo położone jest na południu Ameryki Północnej i graniczy z Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Gwatemalą i Belize. SZM należy do najbardziej stabilnych politycznie i rozwiniętych gospodarczo państw z Ameryki Łacińskiej, a organizacja PWC przewiduje, ze do 2050 roku Meksyk będzie siódmą, największą gospodarką świata. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Doradztwo: Meksyk.

Kraj obfituje w surowce naturalne i posiada bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest to ósmy największy producent ropy naftowej, dwunasty największy eksporter na świecie a meksykańskie przedsiębiorstwo PEMEX to druga, najsilniejsza firma naftowa w Ameryce Łacińskiej. Do innych zasobów naturalnych kraju zaliczyć można srebro, miedź, cynk, złoto, ołów, gaz ziemny i drewno. Dodatkowo kraj należy do największych producentów produktów spożywczych, takich jak: kawa, cukier, pomarańcze, awokado, kukurydza i limonki.

Meksyk należy do grona tzw. krajów nowo uprzemysłowionych, charakteryzujących się szybko rosnącym PKB, korzystną polityką podatkową dla zagranicznych przedsiębiorców, prężnie rozwijającym się przemysłem zaawansowanych technologii i tanią siłą roboczą. Kraj należy m.in. do takich organizacji jak  ONZ, WTO, APEC, OECD,  G-20 i NAFTA.

Bezrobocie w Meksyku w 2019 roku  wyniosło 3,43%. Siła robocza kraju stanowi około 50 mln ludzi, z czego 63% pracuje w usługach, 23% w przemyśle i 14% w rolnictwie. Należy jednak pamiętać, że  pomimo niskiego bezrobocia, ponad 50% osób aktywnych zawodowo w kraju pracuje w szarej strefie, „na czarno”, a kolejne 45% żyje w ubóstwie. Sytuacja na rynku poprawia się z roku na rok, jednakże jest to powolny proces.

Populacja Meksyku

Meksyk zamieszkiwany jest przez około 129 mln ludzi, co plasuje kraj na 10 miejscu spośród najbardziej zaludnionych państw. Jest to największy hiszpańskojęzyczny kraj na świecie. Większość ludności mieszka w stolicy kraju, mieście Meksyk, bądź na jego obrzeżach. Łącznie cały obszar metropolitarny zamieszkuje około 25 mln osób. Stany o największej ilości mieszkańców to: Veracruz, Jalisco, Puebla, Chiapas i Nueva Leon.

76% mieszkańców Meksyku mieszka w miastach. Co raz więcej ludzi migruje do miast z terenów wiejskich w celu znalezienia pracy. Populacja kraju jest młoda – w 2019 roku, około 59% społeczeństwa miało od 15 do 54 lat.

Około 60% meksykan to Metysi, mający pochodzenie zarówno rdzenno-amerykańskie jak i europejskie, przeważnie hiszpańskie. Kolejne 30% to ludność rdzenna, zachowująca kulturową tożsamość, należących m.in. do plemion Nahuatl, Majów, Zapoteków, Misteków, Tzotzil, Totonaków, Purepecha, Otomí. Mieszkańcy pochodzenia europejskiego stanowią około 9% społeczeństwa. Zdecydowana większość meksykanów mówi po hiszpańsku, jednak około 7 milionów mieszkańców kraju posługuje się 72 językami rdzenno-amerykańskimi.

Gospodarka Meksyku

W 2018 roku Stany Zjednoczone Meksyku zajęły 15 miejsce na świecie pod względem wielkości gospodarki – produkt krajowy brutto Meksyku wyniósł tego roku 1,22 biliona USD. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 9,673 USD.  Największy udział w meksykańskim PKB mają usługi – w 2018 roku sektor ten stanowił 60,5%. Handel stanowił 15,3% a nieruchomości 12% PKB. Przemysł odpowiadał za 30,1% PKB kraju, z kolei rolnictwo za kolejne 3,5%.

Meksyk jest jedenastym największym eksporterem na świecie i w 2018 roku sprzedał za granicę towary o wartości 441 mld USD. Do najczęściej eksportowanych produktów zalicza się:
samochody (50,7 mld USD), części samochodowe (30,1 mld USD), komputery (29,7 mld USD), samochody dostawcze (25 mld USD) i telefony (16,7 mld USD). Ważnym towarem eksportowym są też owoce i warzywa, a także ropa i produkty ropopochodne. Meksyk eksportuje głównie do Stanów Zjednoczonych (340 mld USD), Kanady (18,3 mld USD), Niemiec (7,83 mld USD), Chin (7,65 mld USD) i Japonii (4,75 mld USD).

Państwo jest też trzynastym największym importerem na świecie. Najczęściej sprowadzane produkty to: rafinowana ropa naftowa (31,3 mld USD), części samochodowe (27,4 mld USD), części do maszyn biurowych (16,8 mld USD), samochody (10,5 mld USD) i komputery (7,49 mld USD). Import pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych (237 mld USD), Chin (54,7 mld USD), Niemiec (17 mld USD), Japonii (12,8 mld USD) i Korei Południowej (12 mld USD).

Stany Zjednoczone absolutnie dominują pod względem wartości wymiany handlowej między krajami i są największym partnerem handlowym kraju. Do U.S.A. trafia 81% eksportu Meksyku. Z kolei towary sprowadzane do Meksyku ze Stanów Zjednoczonych stanowią niemalże 50% całego importu państwa.

W Meksyku obecna jest szeroka gama branży, które dają duże możliwości dla zagranicznych przedsiębiorców. Jeśli chodzi o polskich eksporterów, do najbardziej perspektywicznych sektorów zalicza się: motoryzacyjny, medyczno-farmaceutyczny, rolno-spożywczy, technologii informacyjnych i branż kreatywnych.

Gospodarka Meksyku

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

Branża farmaceutyczno-medyczna

Meksyk to drugi po Brazylii, największy rynek farmaceutyczny w regionie Ameryki Łacińskiej. Kraj stanowi też jeden z największych konsumentów leków generycznych na świecie. W 2018 roku meksykański rząd uznał przemysł farmaceutyczny i wyrobów medycznych za „przemysł strategiczny do rozwoju społecznego i gospodarczego Meksyku oraz zdrowia narodu.”

Według badań przeprowadzonych przez Pharma Boardroom wartość rynku farmaceutycznego w Meksyku miała osiągnąć 11,1 mld USD, a do 2027 może wzrosnąć do 13,7 mld USD. Specjaliści przewidują, że w najbliższych latach popyt na zagraniczne leki specjalistyczne wzrośnie. Meksykański przemysł farmaceutyczny jest jednym z najlepiej rozwiniętych w Ameryce Łacińskiej, jednak nadal pozostaje w tyle pod względem technologii i innowacji w porównaniu do krajów, posiadających najbardziej rozwinięte przemysły farmaceutyczne, jak Stany Zjednoczone, Szwajcaria czy Niemcy.

Badacze spodziewają się, że do 2027 roku, sprzedaż produktów farmaceutycznych będzie rosła ze złożonym rocznym tempem wzrostu wynoszącym 2,4%, głównie z powodu starzenia się populacji Meksyku i rosnącej liczby chorób przewlekłych.

Meksyk jest trzecim co do wielkości producentem i eksporterem wyrobów medycznych w Ameryce Łacińskiej i ósmym na świecie. Produkcja medycznych urządzeń w 2016 roku wyniosła 12,700 mln USD, a konsumpcja 11,521 mln USD.  W kraju istnieje ponad 150 firm produkujących urządzenia medyczne, z kolei 641 firm zagranicznych eksportujące swoje towary do kraju. Meksyk do tej pory specjalizował się w produkcji prostych przyrządów medycznych, jak strzykawki i igły, jednak od kilku ostatnich lat skupia się na produkcji coraz bardziej skomplikowanych technologicznie towarów.

Mimo to, kraj ciągle pozostaje atrakcyjnym rynkiem zbytu dla zagranicznych producentów sprzętu medycznego. Baza danych BMI przewiduje, że w Meksyku w najbliższych latach widoczny będzie wzrost zachorowań na choroby niezakaźne takie jak nowotwory, cukrzyca, czy choroby układu krążenia, co zwiększy zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane urządzenia medyczne.

Technologia informacyjno-komunikacyjna

Meksykański sektor ICT to szybko rozwijająca się branża, która nie jest jeszcze w pełni nasycona. W 2013 roku, dostęp do Internetu stał się konstytucyjnym prawem wszystkich obywateli a celem rządu było zwiększenie powszechności łączności z Internetem i ilości użytkowników. To pobudziło rozwój gospodarki cyfrowej w Meksyku.

W związku z coraz szybszym rozpowszechnieniem się sprzętów elektronicznych w kraju, meksykańska branża software zwiększa swój potencjał. Jest to dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy posiadają mocną pozycję na globalnym rynku software. Rośnie popyt na oprogramowanie zarówno do urządzeń konsumenckich, jak i do zastosowań profesjonalnych. Do najbardziej perspektywicznych podbranży zalicza się zastosowania dla biznesu, cyberbezpieczeństwo przetwarzanie w chmurze oraz analiza danych.

W 2013 roku tylko 25% firm działających w Meksyku korzystało z chmury obliczeniowej (cloud computing). W 2016, już 84% meksykańskich firm migrowało swoje dane do chmury, głównie w modelu hybrydowym. Meksyk intensywnie inwestuje w usługi analityczne w chmurze – w 2019 roku ten podsektor osiągnął wartość 688 mln USD i średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 29%.

Meksyk to także jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków aplikacji mobilnych w obu Amerykach, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Brazylii, pod względem średniej liczby aplikacji otwieranych przez użytkowników na miesiąc. Wśród mieszkańców kraju najpopularniejsze są aplikacje służące do komunikacji, jak whatsapp i Messenger, często używane są też aplikacje z dziedziny mediów społecznościowych, głównie Instagram, Facebook, TikTok czy Youtube.

Perspektywiczny kierunek dla inwestorów i eksporterów

Unia Europejska i Stany Zjednoczone Meksyku zawarły w 1997 roku Umowę o Partnerstwie Gospodarczym, Koordynacji Politycznej i Współpracy, znaną także pod nazwą Umowa Globalna. Część porozumienia odnosząca się do partnerstwa gospodarczego weszła w życie w 2000 roku, a w 2018 miały miejsce negocjacje odnośnie aktualizacji i modernizacji układu.

W 2019 roku Unia Europejska była drugim największym odbiorcom meksykańskiego eksportu, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Kluczowe towary importowane do UE z Meksyku to sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, produkty mineralne oraz instrumenty optyczne/fotograficzne. Kraje przynależące do Unii Europejskiej były z kolei trzecim, największym importerem Meksyku i wyprzedzone zostały jedynie przez U.S.A. i Chiny. Do najważniejszych towarów eksportowych Unii zalicza się maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy, produkty chemiczne i metale nieszlachetne. UE to także drugi, największy inwestor zagraniczny w Meksyku.

Współpraca gospodarcza z Polską

Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem od 90 lat. Jest to najważniejszy partner handlowy kraju z regionu Ameryki Łacińskiej, który przez polski rząd został uznany za jeden z pięciu strategicznych rynków dla polskiej gospodarki.  W 2017 roku, 910 firm z Polski eksportowało towary do Stanów Zjednoczonych Meksyku.

Umowa Globalna kształtuje relacje także pomiędzy Meksykiem a Polską. Inne porozumienia dwóch krajów z zakresu relacji gospodarczych to:

  • Konwencja między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 30 listopada 1998 r.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych z 30 listopada 1998 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki z 14 maja 2004 r.

Wymiana handlowa z Polską

Eksport Polski do Meksyku rośnie od kilku ostatnich lat. W 2018 roku wartość polskiej sprzedaży wyniosła 883 mln USD, co stanowi  wzrost w stosunku do roku 2010, kiedy wartość eksportu była równa 323 mln USD. Od 2017, szczególnie widoczne jest ożywienie relacji handlowych między krajami – tamtego roku zanotowano wzrost eksportu do Meksyku o ponad 25% i wzrost importu o 23%.

Polska do Meksyku najczęściej wysyła mechaniczne i elektryczne urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku, pojazdy i części do samochodów, statki powietrzne, jednostki pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne i wyroby oraz produkty pochodzenia roślinnego. Import meksykańskich produktów do Polski wygląda stosunkowo podobnie – najczęściej wysyłane są towary z kategorii maszyny i elektronika, pojazdy, statki i wyroby z metali nieszlachetnych.

Mimo to potencjał wymiany handlowej między Polską a Meksykiem nie jest w pełni wykorzystywany. Częściowo jest to związane z członkostwem Meksyku w NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu), któremu kraj poświęca najwięcej uwagi. O ile Unia Europejska jest ważnym odbiorcom meksykańskich towarów, sama Europa Środkowa stanowi marginalny procent wymiany handlowej państwa.

Bariery i ułatwienia w handlu

Rynek meksykański jest bardzo otwarty na handel światowy i atrakcyjny pod względem wielkości potencjalnej grupy konsumentów. Kraj przynależy także do organizacji T-MEC, której członkami są Stany Zjednoczone i Kanada, co daje możliwość zwiększenia zasięgu eksportu i ewentualnego reeksportu na rynek amerykański  i kanadyjski. Formalnie, nie ma żadnych przeszkód w kontaktach gospodarczych między Polską a Meksykiem. Jednocześnie, jest to jeden z cięższych rynków do prowadzenia biznesu przez zagranicznych przedsiębiorców.

W ostatnich latach meksykańskie kontrole importu zostały znacznie złagodzone. Większość produktów nie wymaga już wcześniejszych zezwoleń na przywóz, cła przywozowe zostały również obniżone, a ich wysokość szacowana jest na podstawie wartości transakcyjnej produktów importowanych do Meksyku.

Dużym utrudnieniem dla zagranicznych przedsiębiorców jest także ciągle aktualny problem korupcji w kraju. Organizacja Transparency International umieściła Meksyk na 130 miejscu, z 180 możliwych, pod względem korupcji. Łatwość prowadzenia biznesu i kwestia handlu zagranicznego słabo wypadają także w raporcie Doing Business 2020, w którym kraj w tych kategoriach zajął kolejno 60 i 69 miejsce, spośród 190 możliwych. Widoczne jest znaczne pogorszenie w porównaniu do zeszłorocznej edycji rankingu, w której Meksyk uplasował się kolejno 11 i 6 miejsc wyżej.

Bariery administracyjne stanowią największy problem w kwestii handlu zagranicznego. Światowe Forum Ekonomiczne, poza korupcją wymienia niewydajną administrację, nadmiar regulacji, ograniczony dostęp do finansowania, niską konkurencyjność gospodarki, sztywne prawo pracy i przestępczość jako główne przeszkody dla eksporterów.

Polscy przedsiębiorcy chcący sprzedawać swoje towary do Meksyku muszą brać pod uwagę, że lokalne celne i gospodarcze regulacje prawe są skomplikowane i nieprzejrzyste. Tego typu akty prawne podlegają też częstym zmianą, przez co eksporterzy zmuszeni są do ciągłego dostosowywania się do zasad handlu. Konieczne jest także uzbrojenie się w cierpliwość, gdyż termin odpowiedzi na oficjalne pisma urzędowe nie zawsze są przestrzegane.

Doradztwo Meksyk

Polscy eksporterzy chcący wejść na rynek meksykański mogą spotkać się z kilkoma przeszkodami, jak nieprzejrzyste regulacje prawne czy korupcja. Problem może stanowić także silna pozycja i duża konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, Chin czy Niemiec. Mimo to, Polska i Meksyk posiadają duży potencjał w kwestii wymiany handlowej, a przedsiębiorcy głównie z branży motoryzacyjnej, technologii informacyjnych, czy medyczno-farmaceutycznej mają dobre perspektywy na sukces. Przed wejściem na rynek meksykański poleca się jednak  współpracę z ekspertami i dokładną analizę rynku. W rozpoczęciu działalności na terenie Meksyku pomagają także polskie instytucje wsparcia, w tym biuro ZBH, znajdujące się w mieście Meksyk.

POLSKI EKSPORT DO MEKSYKU

SZANSE

  • Rozwijające się rynki zbytu
  • Rosnąca populacja
  • Programy współpracy z Unią Europejską

ZAGROŻENIA

  • Odmienna kultura biznesowa
  • Obecność procesów licencyjnych
  • Trudności wewnętrzne związane z szarymi strefami gospodarczymi