56.

Miejsce w rankingu Doing Business 2020

24

Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych

1237,5

Wartość PKB Kenii per capita (USD)

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KENII

Kluczowe położenie

Kenia jest zamieszkanym przez 53,5 mln osób krajem wschodniej Afryki. Leży na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, na równiku, granicząc od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Płd., od zachodu z Ugandą i z Tanzanią od południa. Republika Kenii ze stolicą w Nairobi pozostaje trzecią co do wielkości gospodarką Afryki Subsaharyjskiej. Wybrzeże kraju, z największym portem w Mombasie, od wieków pozostaje ważnym ośrodkiem handlu pomiędzy Afryką, Półwyspem Arabskim a Indiami. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Kenia. 

Obecnie kraj jest postrzegany jako centrum finansowe, komunikacyjne i transportowe środkowo-wschodniej Afryki. Głównymi partnerami handlowymi Kenii pozostają Chiny, Indie, Uganda, Tanzania oraz ZEA.

Areał rolny zajmuje 15% powierzchni kraju, ale mimo to właśnie rolnictwo jest dominującą gałęzią gospodarki. Kenia nie posiada znaczących zasobów kopalin, a podstawowym zasobem mineralnym wydobywanym w tym regionie, jest soda kalcynowa, której złoża znajdują się nad jeziorem Magadi. Kenijska produkcja zapewnia 4% światowych dostaw tego surowca. Wydobywa się także wapień, złoto, sól, niob, fluoryt i paliwa kopalne, ale dochody z górnictwa oscylują około 1% PKB.

Kraj znany jest przede wszystkim z upraw herbaty, tytoniu i ciętych kwiatów, bardzo dobrze rozwiniętych ze względu na równikowy oceaniczny klimat. Kenia położyła także duży nacisk na ochronę przyrody, m.in. w ramach rezerwatu Masai Mara oraz Parku Narodowego Nairobi. Łącznie w kraju funkcjonuje 27 parków narodowych i 34 rezerwaty przyrody. Krajobrazy sawanny, Wielkiej Doliny Ryftowej oraz Mt. Kenya, drugiego najwyższego szczytu kontynentu (5199 m n.p.m.) są siłą napędową kenijskiej turystyki, przyciągając miłośników safari, wspinaczki górskiej czy off-roadu. Dzika przyroda oraz zabytki z okresu wpływów arabskich i brytyjskich sprawiają, że turystyka jest drugą po rolnictwie najbardziej dochodową branżą w kraju.

Po uniezależnieniu się od Imperium Brytyjskiego w 1963 roku Kenia przyjęła ustrój konstytucyjnej republiki prezydenckiej i wstąpiła do organizacji międzynarodowych: ONZ, Banku Światowego, MFW, COMESA, WTO i innych.

Demografia

Kenię zamieszkuje 53 527 936 osób. Populacja kraju jest bardzo młoda – ok. 75% ludności ma poniżej 30 lat. Kenia doświadcza także gwałtownego wzrostu demograficznego. W 1950 roku liczba ludności wynosiła 6,1 mln, w 2000 – 31,4 mln, a w 2017 już 48 mln.

Należy podkreślić, że ludność Kenii nie stanowi jednolitego narodu, ale należy do ponad 40 różnych lokalnych grup etnicznych oraz grup pochodzących z subkontynentu indyjskiego czy Europy. Oficjalnymi językami są angielski i swahili, chociaż poza miastami w użyciu często pozostają języki lokalne. Badacze klasyfikują ich łącznie 69. Powszechność angielskiego w edukacji, polityce i życiu publicznym sprawia, że porozumienie się z Kenijczykami nie nastręcza problemów.

Pod względem wyznania większość (85,5%) mieszkańców Kenii deklaruje się jako chrześcijanie – głównie protestanci. Rzymscy katolicy stanowią około 20% tej grupy. Islam wyznaje 10,9% mieszkańców, głównie pochodzących z wybrzeża. 0,7% populacji kultywuje wierzenia lokalne, a 1,6% uznaje się za osoby niereligijne.

Doradztwo Kenia – handel międzynarodowy

W 2018 roku Kenia wyeksportowała dobra o wartości 6,63 mld USD, z czego 22% stanowiła herbata, 9,3% – kwiaty cięte, 5,23% – ropa naftowa. 3,76% – kawa, 2,3% – ruda tytanu. Czołowymi odbiorcami kenijskich produktów były Uganda (643 mln USD), Pakistan (575 mln USD), USA (527 mln USD), Niderlandy (511 mln USD) oraz Zjednoczone Królestwo (433 mln USD).

Jednocześnie do Kenii zaimportowano produkty o wartości 19,7 mld USD. 15,2% tej kwoty stanowiła ropa naftowa, 2,64% – samochody. Do czołowych dóbr importowanych należą także leki pakowane, olej palmowy i walcowane na gorąco żelazo. Głównymi importerami do Kenii były Chiny (4,72 mld USD), Indie (2 mld USD), Arabia Saudyjska (1,66 mld USD), ZEA (1,61 mld USD) oraz Japonia (944 mln USD).

Walutą Kenii jest szyling kenijski (KES), którego wartość w 2020 roku wynosiła 0,0092 USD. Obserwowalna jest tendencja spadku wartości waluty po załamaniu w 2010 roku.

Gospodarka Kenii

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

Ze względu na fakt, iż stały dostęp do energii elektrycznej ma 1/3 mieszkańców kraju, a także ze względu na globalny trend poszukiwania nowych źródeł energii, można przewidywać, że w najbliższych latach rozwinie się rynek OZE. Perspektywiczną branżą w Afryce Subsaharyjskiej są także zdalne usługi bankowe, świadczone często za pośrednictwem sieci GSM, zapewniającej dostęp do produktów finansowych mimo braku silnie rozwiniętej infrastruktury (sieci LTE/4G). Dużą szansę odniesienia sukcesu na rynku kenijskim mają także technologie budowlane, pozwalające na obniżenie kosztów wznoszenia budynków mieszkalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich pasywności/energooszczędności, szczególnie na terenach wiejskich.

Wymiana handlowa z Polską

W 2018 roku Kenia wyeksportowała do Polski dobra o wartości 28,1 mln USD, z czego znaczącą większość stanowiła herbata (20,9 mln USD). Niżej był tytoń (2,23 mln USD) oraz cięte kwiaty (1,31 mln USD). Z kolei Polska sprzedała do Kenii towary na łączną kwotę 65,3 mln USD, większość stanowiły urządzenia do przetwórstwa nabiału (14,3 mln USD), lodówki (9,98 mln USD) oraz używana odzież (9,21 mln USD).

W latach 1995-2018 eksport z Kenii do Polski rósł średnio o 10,3% w skali roku, z pułapu 2,93 mln USD do poziomu 28,1 mln USD. W tym samym okresie import Kenii z Polski rósł o 12,3% w skali roku, z 4,52 mln USD do 65,3 mln USD.

Najnowsze dane (luty 2020) pokazują, że największy udział w polskim eksporcie do Kenii mają: odzież używana (28,6%), transformatory elektryczne (21,4%), dźwigi budowlane (7,15%), niepowlekany papier (7,08%) oraz kazeina (6,03%).

Bariery handlu – doradztwo Kenia

Do barier w handlu z Kenią należą opłaty celne, wynoszące 100% wartości dla cukru i roślin cukrowych, 60% dla nabiału i średnio 30% dla innych kategorii towarów. Jako bariery pozataryfowe należy wskazać biurokrację oraz korupcję. W zestawieniu Transparency International w 2019 roku kraj uzyskał wynik 28/100, co plasuje go dość wysoko w klasyfikacji. Dla porównania, Polska uzyskała wynik 58/100.

Trzeba także nadmienić, że transport morski do Kenii może być utrudniony ze względu na aktywność somalijskich piratów, a także działania różnych organizacji terrorystycznych w regionie.

Ze względu na wyzwania systemu biurokratycznego, licencyjnego i certyfikacji, zachęcamy do kontaktu z instytucjami specjalistycznymi. Więcej informacji można znaleźć pod zakładką: doradztwo Kenia.

POLSKI EKSPORT DO KENII

SZANSE

  • Rozwijający się rynek o dużym potencjale
  • Możliwość reeksportu do innych krajów w regionie
  • Względnie rozwinięta infrastruktura transportowa

ZAGROŻENIA

  • Biurokracja i korupcja
  • Możliwe zagrożenia terrorystyczne oraz niepokoje społeczne
  • Mała siła nabywcza konsumentów, nierówności społeczne