63

Miejsce w rankingu Doing Business

1

Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych

40

Miejsce Polski w zestawieniu największych eksporterów do Indii

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO INDII

Obecnie najszybciej rozwijająca się gospodarka na świecie

Republika Indii ze stolicą w New Delhi to obecnie najszybciej rozwijająca się gospodarka świata. Znajduje się w czołówce rankingu 20 najbardziej uprzemysłowionych i wschodzących gospodarek (G20). Indyjski PKB wzrósł w drugim kwartale 2018 roku aż o 8,2 proc., co pozwoliło utrzymać przewagę nad Chinami (wzrost PKB o 6,7 proc.), a według prognoz, przed rokiem 2050 Indie staną się drugą największą światową potęgą ekonomiczną, po Chinach przed Stanami Zjednoczonymi. Rynek indyjski jest otwarty na zagraniczne inwestycje, co stanowi spore szanse dla polskich eksporterów. Mimo że, wzajemne obroty handlowe systematycznie rosną, oba kraje wciąż nie wykorzystują w pełni istniejącego potencjału do współpracy. zachęcamy do zapoznania z zakładką: doradztwo Indie. 

Zmiany społeczne, rosnąca klasa średnia, poprawa statusu materialnego i zmiana upodobań konsumentów, zaczynających wybierać produkty droższe i lepsze jakościowo (markowe ubrania, samochody, zabawki, sprzęt AGD czy sprzęt elektroniczny) tworzy potencjał dla zagranicznych producentów. Istotnym sygnałem dla przedsiębiorców z wielu branż planujących ekspansję do Indii są także założenia kierunków rozwoju indyjskiej gospodarki. Z punktu widzenia polityki gospodarczej możliwymi obszarami współpracy są przede wszystkim: obronność, energetyka, przemysł górniczy i wydobywczy, jak również przemysł farmaceutyczny czy kosmiczny.

Współpraca gospodarcza z Indiami może być intratnym posunięciem, jednak wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania do biznesowych kooperacji. Indie ze względu na rozmiar, liczbę ludności oraz silne dysproporcje pomiędzy regionami powinny być traktowane nie jako jeden kraj, ale raczej jako cały kontynent. Bez eksperckiego wsparcia i znajomości realiów rynku lokalnego, szanse na powodzenie w działalności biznesowej są niewielkie. Różnice pomiędzy systemami podatkowymi różnych stanów w Indiach stanowią spory problem nawet dla lokalnych przedsiębiorców. Należy pamiętać także o bardzo dużym zróżnicowaniu rynku ze względu na zwyczaje i kulturę konsumentów. W zależności od zamieszkania, wykazują oni różne preferencje zakupowe.

Indie są krajem, który więcej importuje niż eksportuje

Handel z Indiami


Indie są krajem, który więcej importuje niż eksportuje. Wg. danych z 2018 roku wartość eksportu Indii wyniosła 326 mld USD, co było znaczącym wzrostem względem roku 2016 (268.6 mld USD). Indie eksportują przede wszystkim produkty rafinacji ropy naftowej (13,2%), diamenty (8,08%) leki (4,82%) a także biżuterię , samochody, ryż. Głównymi kierunkami eksportu są: Stany Zjednoczone (52 mld dolarów) , Zjednoczone Emiraty Arabskie (27,1 mld dolarów), Chiny(16,6 mld dolarów) oraz Hong Kong (12,8 mld dolarów).

W 2016 roku wartość importu Indii zmniejszyła się o 5,4% w stosunku do roku 2011, czego powodem była dewaluacja waluty krajowej. W 2018 roku Indie importowały produkty o wartości 492 mld dolarów, a ich głównymi partnerami były Stany Zjednoczone (31,6 mld dolarów) Chiny (75,5 mld dolarów),  Arabia Saudyjska (26,3 mld dolarów) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (23,8 mld dolarów).

Import z Indii do Polski to przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego (736 mln USD, ponad 1/3 całości importu), materiały włókiennicze o wartości 404 mln USD, urządzenia mechaniczne i elektryczne (165 mln USD) i wyroby z metali warte 148 mln USD. Według danych PAIH w 2017 r. obroty handlowe Polski z Indiami osiągnęły najwyższy w historii poziom ponad 3 mld USD, co stanowiło 15-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Polskie firmy wyeksportowały towary o wartości ok. 730 mln USD, kupiono natomiast za blisko trzykrotnie więcej (2,44 mld USD).

Na indyjskim rynku działają polskie firmy zajmujące się różnymi branżami m.in.: Netguru z branży IT, transportowa firma Solaris, krakowski Can Pack – producent opakowań czy Polmor – firma tworząca konstrukcje oraz komponenty dla przemysłu. Ponadto w Indiach działają też polskie firmy zajmujące się przemysłem  elektromaszynowym, chemicznym oraz metalurgicznym, a także z branży medycznej jak produkujące opatrunki – firma TZMO czy Alvo projektująca sale operacyjne.

Największy udział w polskim eksporcie do Indii mają produkty pochodzące z przemysłu elektrycznego i inżynierii mechanicznej. Drugie miejsce zajmują produkty przemysłu chemicznego, w tym przede wszystkim guma, wyroby gumowe i chemia organiczna. Trzecią największą grupę stanowią produkty pochodzące z przemysłu metalurgicznego, w tym przede wszystkim żelazo, stal oraz odlewy stalowe. Ważne zmiany można zaobserwować w handlu produktami rolnymi. Decyzja Ministerstwa Rolnictwa Indii z 3 listopada 2016 r. dotycząca uznania metody chłodzenia pozwoli na znaczne zwiększenie wolumenu eksportu świeżych jabłek oraz ewentualnie gruszek i pigw.

Projekt „Make in India” zachętą dla zachodnich firm

Projekt „Make in India” zapoczątkowany przez premiera Narendra Modi ma na celu stworzenie zachęt dla zachodnich firm planujących ekspansję na rynku Indii. Na uwagę zasługuje także inny projekt – One Hundred Smart Cities polegający na połączeniu ze sobą 100 największych miast Indii. Jako przykład może posłużyć Bangaluru, liczący 7 mln mieszkańców i nazywany Doliną Krzemową Azji. W 2016 roku wartość działających tam start-upów była wyżej wyceniana niż Dolina Krzemowa w USA.

Warto zauważyć także, że Indie znajdują się w grupie nowych potęg gospodarczych nazwanych BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), które razem, do 2040 roku pod względem wielkości PKB urosną do rangi dotychczasowych liderów – grupę G6 (Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i Włochy).

Sytuacja ekonomiczna Indii


Indie zajmują 2. miejsce na świecie pod względem liczby ludności. W kraju żyje ok.1.3 mld obywateli, z czego ponad 34% zamieszkuje wielomilionowe metropolie, takie jak Mumbai (18,4 mln mieszkańców) czy Delhi (16,3 mln osób). Szacuje się, że w 2020 roku Indie będą miały największą populację na świecie, lokując się tym samym nad Chinami. W porównaniu do krajów europejskich, społeczeństwo Indii jest stosunkowo młode – prawie połowa mieszkańców ma mniej niż 30 lat, a ponad 60% obywateli jest w wieku produkcyjnym.

Gospodarka Indii rozwija się w szybkim tempie, czego dowodem jest wskaźnik PKB rosnący rocznie średnio o 7%. Choć produkcja rolnictwa wrasta powoli – o 2,7%, to bardzo szybki wzrost jest notowany w sektorze przemysłu i usług, które są głównym napędem indyjskiej gospodarki. Indie zbudowały zróżnicowany przemysł, który obecnie jest jednym z największych w krajach rozwijających się. Największymi gałęziami są: przemysł samochodowy, żelaza i stali, aluminium, przemysł tekstylny i odzieżowy, farmaceutyczny, chemiczny i petrochemiczny, gazowy, elektryczny, telekomunikacyjny oraz informatyczny. Rozwinęła się sfera usług outsourcingowych, ochrony zdrowia i biotechnologii. Środowisko naturalne Indii sprzyja rozwojowi rolnictwa. W sektorze tym zatrudniona jest 47% pracujących obywateli. Zajmują się oni przede wszystkim: produkcją wyrobów mlecznych, uprawami zboża, ryżu, warzyw, owoców oraz uprawą roślin przemysłowych.

Indie posiadają także szeroką i zróżnicowaną bazę surowców mineralnych. Eksploatowane są pokłady węgla kamiennego, szczególnie obecne w dorzeczu rzeki Damodar w stanach Zachodni Bengal i Bihar. Inne surowce wydobywane w Indiach to: boksyt, ruda tytanu, chrom, magnez, wapień, dolomit, kaolin, gips, apatyt, fosforyt, steatyt, fluoryt.

Gospodarka Indii

0%
Usługi
0%
Przemysł
0%
Rolnictwo

30% populacji żyje poniżej progu ubóstwa

Do stałych problemów społecznych należy ogromna liczba osób żyjących poniżej progu skrajnego ubóstwa (ok. 44 mln osób) oraz bez dostępu do elektryczności (ok. 300 mln osób), a także niezwykle wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza rzek i powietrza – wg WHO w Indiach znajduje się 15 z 30 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.

Obowiązującą jednostką monetarną w Republice Indii jest rupia, która dzieli się na 100 pajs. Walutę zagraniczną można wymienić w każdym banku lub w oznaczonych punktach wymiany walut zlokalizowanych z reguły w detalicznych punktach sprzedaży (sklepach). Średnie kursy: 1 EUR – 76,38 INR; 1 USD – 64,38 INR; 1 PLN – 18,61 INR.

Ułatwienia i bariery eksportu do Indii


Istotnymi utrudnieniami w handlu są liczne bariery pozataryfowe. Możliwość arbitralnych decyzji urzędniczych oraz podejmowanie ich w dowolnym czasie lub nie podejmowanie w ogóle często może oznaczać paraliż działań. Wskazuje się także problemy w pozyskiwaniu walut na import, a także zawiły system gospodarczych regulacji prawnych – konieczność uzyskiwania licencji eksportowych i importowych powoduje, że nawet dużym firmom nie opłaca się dokonywać jednostkowego importu. Do barier zalicza się także skomplikowanie i niejasne procedury celne, a także wysokie opłaty podatkowe. Duża ilość postępowań antydumpingowych, przepisy utrudniające lub eliminujące obrót towarem importowanym, wysokie preferencje dla lokalnych, państwowych producentów (10-15%), a także dla lokalnych małych przedsiębiorstw (15%) oraz państwowa kontrola cen na towary spożywcze, farmaceutyki i paliwa to kolejne wyzwania, z którymi musi zmierzyć się przyszły eksporter. Co jednak istotne, lokalna konkurencja chociaż często oferuje klientom niskie ceny, jakość towarów jest bardzo słaba.

Większość produktów można importować do Indii bez ograniczeń. Jedynym warunkiem jest zapłacenie cła, importer musi jednak posiadać licencję importową, którą wydaje Director General of Foreign Trade (DGFT). Potrzebny jest także numer statystyczny, tzw. Importer- Eksporter Code (IEC), który można uzyskać we właściwym urzędzie licencyjnym. Teoretycznie cała procedura jest prosta, ale nie każda firma posiada taką licencję, więc nie każda może też stać się partnerem polskiej firmy planującej eksportować do Indii. Ponadto, firmy produkujące na rynek krajowy również często nie posiadają takiej licencji, nie mogą więc dokonywać za granicą zakupu inwestycyjnego. Efektem tego jest korzystanie z usług pośrednika lub zakup towaru dostępnego na rynku.

17 umów gospodarczych pomiędzy Polską a Indiami

Istotne ułatwienia na rynku indyjskim to zwrot cła zapłaconego za materiały importowane dla produkcji eksportowej oraz import z pewnych krajów według stawek zredukowanych.  Indie zniosły także konieczność posiadania licencji dla większości gałęzi przemysłu. Pomiędzy Indiami a Polską obowiązują 17 umów gospodarczych, wśród nich znajdują się umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, popieraniu i ochronie inwestycji, współpracy w dziedzinie nauki i techniki, turystyki, a także o współpracy w sektorze rolnictwa.

Doradztwo Indie


Pozycja Indii na międzynarodowej arenie będzie się umacniać, należy jednak pamiętać, że mimo potencjału związanego z szybkim rozwojem gospodarczym Indii, przed przyszłymi eksporterami stoi także szereg barier związanych ze słabo rozwiniętą infrastrukturą, wyzwaniami biurokracyjnymi czy różnicami kulturowymi w biznesie. Dlatego przed wejściem na ten rynek, wskazane są konsultacje z ekspertami oraz analiza rynku.

POLSKI EKSPORT DO INDII

SZANSE

  • Dynamiczny sektor prywatny,
  • Ogromny i rozwijający się sektor konsumencki,
  • Znaczne zasoby anglojęzycznej siły roboczej,
  • Stale rosnąca siła nabywcza obywateli.

ZAGROŻENIA

  • Bardzo duże zróżnicowanie rynku ze względu na zwyczaje i kulturę konsumentów,
  • Różnice w kulturze biznesowej,
  • Słabo rozwinięta infrastruktura,
  • Ograniczona transparentność systemu (korupcja, biurokracja itp.)
  • Bariery administracyjne i celne.