90%

Procent japońskiej populacji mieszkającej w miastach

61 mld$

Szacowna wartość japońskiego rynku Smart Mobility w Japonii w 2030 roku

3

Miejsce Japonii w światowych rankingach wielkości rynków IT

PROGNOZOWANY ROZWÓJ RYNKU

Smart Mobility i miasta przyszłości

Transport przyszłości w Japonii – nowe technologie Smart Mobility


Nowe rozwiązania transportowe są nierozerwalnie związane z towarzyszącymi nam każdego dnia zmianami gospodarki światowej. Usługi przewozowe, wypożyczanie aut i modernizacja systemów komunikacji publicznej na stałe wpłynęły na to, w jaki sposób podróżujemy. Zmienia się także nasze postrzeganie miast i transportu, który się w nich odbywa. Koncept miast przyszłości opiera się między innymi na nowych, bardziej skutecznych i ekologicznych sposobach przemieszczania się.

Japonia, której 90% populacji mieszka w miastach, kładzie silny nacisk na nowe rozwiązania transportowe. Potwierdzają to program inwestycyjne, zarówno ze strony wiodących firm technologicznych jak i rządu. Coraz więcej europejskich firm decyduje się na wkroczenie na rynek nowych rozwiązań transportu w Japonii, poszukuje informacji na temat najważniejszych trendów i szans internacjonalizacji.

By odpowiedzieć na część tych pytań i lepiej przygotować czytelników się do nawigowania dynamicznie zmieniającego się rynku, zespół badawczy East Analytics przygotował raport „Smart Mobility Market in Japan and Opportunities for EU SMEs”.

Raport skupia się na ocenie trendów i najważniejszych projektów w następujących segmentach rynku: motoryzacyjnym, komunikacji publicznej, usług przewozowych, ładunkowym i związanym z wykorzystaniem dronów. Do każdego z nich zostały dołączone informacje o wsparciu rządowym, kluczowych graczach i największych inicjatywach, które ustalają trendy japońskiego rynku transportowego.

Struktura raportu


 • Przedstawienie rynku, który według szacunków z 2020 roku ma wzrosnąć z 28 do 58 miliardów euro do 2027 roku (wzrost 20.2% CAGR),
 • Analiza rynku Smart Mobility w Japonii, a w szczególności branży motoryzacyjnej, komunikacji publicznej, usług przewozowych, ładunkowej oraz dronów ze szczególnym naciskiem na kluczowych graczy i projekty rządowe bądź prywatne,
 • Udział firm takich jak Toyota Corp., Honda Motor Corp., Nissan motor Co. Ldt, Toshiba Corp., etc.,
 • Przedstawienie najważniejszych strategii rządowych takich jak Society 5.0 oraz Podstawowa Strategia Wodorowa,
 • Opracowanie najważniejszych zmian prawnych i regulacji związanych z wkraczaniem na rynek,
 • Lista najważniejszych wydarzeń, organizacji branżowych i targów,
 • Spis rekomendacji dla małych i średnich przedsiębiorstw unijnych, które planują internacjonalizację na rynek nowych rozwiązań transportowych w Japonii.

Najważniejsze czynniki i procesy rynkowe


Japonia, trzecia największa gospodarka światowa, to także jeden z największych rynków IT, AI i procesów automatyzacyjnych. Japońskie koncerny takie jak Toyota, Honda, Nissan czy Toshiba, są w gronie najważniejszych globalnych graczy, którzy dyktują trendy na rynku ICT. Pomimo tego ponad 99.5% wszystkich podmiotów gospodarczych w Japonii to małe i średnie przedsiębiorstwa.

To nie wszystkie czynniki, które wpływają na rozwój rynku transportowego w Japonii. Problem znaczenia starzejącego się społeczeństwa dla japońskiej gospodarki, służby zdrowia i opieki społecznej nadal pozostaje jednym z wiodących katalizatorów innowacji kraju, który w 2020 osiągnął najwyższą światową średnią długość życia obywateli – 84 lata.

Japonia stoi także przed wyzwaniami energetycznymi. Ze względu na niewielkie ilości własnych złóż energetycznych, jest zmuszona opierać się na dostawach z zewnątrz. Próba odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie za pomocą sieci elektrowni atomowych straciła publiczne poparcie po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku, a wiele z istniejących podmiotów nie przeszło nowych, zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa.

Rząd Japonii poszukuje odpowiedzi na swoje problemy społeczne i strukturalne w ambitnym projekcie „Society 5.0”, który zakłada naturalną ewolucję człowieka, tym razem – w oparciu o technologie AI, automatyzację, miasta przyszłości oraz transport. Kluczową rolę ma w tym odgrywać paliwo wodorowe, zwłaszcza tzw. zielony i niebieski wodór.

Raport oraz nagranie z towarzyszącego mu webinaru znajduje się na stronie internetowej EU Business in Japan w zakładce Webinar 171: Smart Mobility Market in Japan and Opportunities for EU SMEs.

SZANSE I WYZWANIA DLA EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

SZANSE

 • Duży potencjał dla firm informatycznych dostarczających software,
 • Szybki rozwój rynku wodorowego,
 • Niedobory wykwalifikowanej siły roboczej,
 • Szeroko zakrojone inwestycje w sektorze Internet of Things,
 • Obecność stabilnego i nadal rozwijającego się rynku europejskich samochodów elektrycznych, który stwarza potencjał współpracy z podmiotami japońskimi.

ZAGROŻENIA

 • Rozbudowana sieć komunikacji publicznej w Japonii, która utrudnia rozwój usług przewozowych,
 • Niższy popyt na samochody w największych aglomeracjach miejskich, w tym w Tokio, Osace i Nagoi,
 • Skomplikowane tło prawne,
 • Dominacja lokalnych firm.