20 mln

Liczba japońskich turystów, która wyjechała za granicę w 2019 roku

34%

Procent Japończyków, którzy wskazali Francję jako wymarzone miejsce podróży w badaniach opinii publicznej

1,5 mld

Liczba zarejestrowanych turystów międzynarodowych w 2019 roku

ZMIANY W LICZBIE JAPOŃSKICH TURYSTÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ

Charakterystyka japońskiego turysty w Europie

Raport o stanie japońskiego sektora turystycznego kierowany do małych i średnich przedsiębiorców UE


Europa pozostaje jednym z najbardziej popularnych regionów odwiedzanych przez japońskich turystów. Rozprzestrzenianie się koronawirusa silnie wpłynęło na sektor turystyczny, ale coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców przygotowuje się już na okres, kiedy statystyki wrócą wartości sprzed pandemii. Poszukują informacji o preferencjach, statystykach liczbowych, najważniejszych trendów i prognoz.

By odpowiedzieć na część tych pytań i lepiej przygotować czytelników na to, jak branża turystyczna może zmieniać się w nadchodzącym okresie czasu, zespół badawczy EastAnalytics przygotował raport „Recent Evolution of Japanese Outbound Tourism and Recommendations for EU SMEs”.

Proponowany raport oferuje wgląd w grupę japońskich turystów podróżujących do Europy, przedstawiając ich preferencje, związane z nimi statystyki, najważniejsze organizacje branżowe, zarówno rządowe jak i prywatne, wydarzenia, ze szczególnym naciskiem na współpracę na linii Japonia-UE. Raport skupia się na sposobach, w jaki europejscy inwestorzy mogą uatrakcyjnić swój region w oczach Japończyków, uwzględniając uwarunkowania kulturowe, ekonomiczne i społeczne.

Struktura raportu


 • Przedstawienie rynku z uwzględnieniem kontekstu historycznego i najnowszych statystyk liczbowych,
 • Analiza preferencji japońskich turystów z podziałem na płeć, kierunki podróży, wiek, aspekty kulturowe, oraz wyodrębnienie tych grup japońskich turystów, którzy mają największy potencjał dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, tj. seniorów, podróżujących samotnie oraz tych, którzy są zainteresowani konkretnymi aktywnościami na miejscu (uprawianiem sportu, obserwacji ptaków, zwiedzaniem zabytków itp.)
 • Przedstawienie najważniejszych wyzwań wpływających na statystyki japońskich turystów, w tym kwestie starzejącego się społeczeństwa, obaw związanych z COVID-19,
 • Opis najważniejszych wydarzeń branżowych i organizacji, które mogą być przydatne dla europejskich przedstawicieli branży turystycznej,
 • Spis rekomendacji dla tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dalszym przyciąganiem japońskich turystów do swoich regionów.

Najważniejsze czynniki i procesy rynkowe


Najważniejsze czynniki wpływające na rozwój globalnej branży turystycznej to zmiany społeczne, rozwój technologiczny, procesy globalizacyjne i zwiększanie się zarobków, które znajdują odzwierciedlenie w zwiększającej się liczbie lotów, lotnisk, hoteli itp. W 2019 roku Światowa Organizacja Turystyczna zarejestrowała prawie 1,5 miliarda międzynarodowych turystów, których liczba rosła w ostatniej dekadzie 5% w skali roku. W 2019 roku Europa przyjęła ok. 750 milionów międzynarodowych turystów, o 4% więcej, niż w 2018 roku. Największe wzrosty turystów zarejestrowano w Czarnogórze, Albanii, Bośni I Hercegowinie, Turcji, Mołdawii, Serbii, Portugalii i w Polsce. Rosnąca popularność krajów bałkańskich może wskazywać dalsze trendy rozwojowe w przyszłości.

Japonia, trzecia największa gospodarka światowa pod względem PKB, czwarta pod względem wartości eksportu i 5 – importu, konsoliduje i rozwija swoją współpracę z Unią Europejską. Porozumienie gospodarcze z 2019 roku (EPA) pozwoliło na dalsze ułatwienia handlowe między UE a Japonią, która jest drugim najważniejszym azjatyckim partnerem biznesowym w regionie.

Raport oraz nagranie z towarzyszącego mu webinaru znajduje się na stronie internetowej EU Business in Japan w zakładce Webinar 172: Recent Evolution of Japanese Outbound Tourism and Recommendations for EU SMEs.

SZANSE I WYZWANIA DLA EUROPEJSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

SZANSE

 • Ogromny potencjał europejskiej sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej wspierającej branżę turystyczną,
 • Rosnące wskaźniki konkurencyjności turystycznej (TCI) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i na Bałkanach,
 • Obecność organizacji europejskich i unijnych wspierających przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej w regionie.
ZAGROŻENIA

 • Starzejące się społeczeństwo Japonii, w której więcej niż 28% populacji ma 65 lub więcej lat, które charakteryzuje się zmniejszaniem się siły roboczej, rosnącym spowolnieniem gospodarczym i mniejszymi statystykami motywacji do podróżowania,
 • Bezprecedensowe skutki lockdownów oraz ograniczeń poruszania się związane z pandemią COVID-19,
 • W najbliższej przyszłości Japońscy turyści najprawdopodobniej będą podróżować lokalnie ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem i stanem zdrowia. W przeszłości liczby japońskich turystów w Europie malały m.in. po ataku terrorystycznym na WTC w 2001 roku, wydarzeniach w Iraku, epidemii świńskiej i ptasiej grypy w ubiegłych latach.