Doradztwo biznesowe na rynkach wschodnich

East Analytics bada dynamicznie zachodzące zmiany na rynkach wschodnich. Doradztwo biznesowe uwzględnia uwarunkowania prawne, aktualne trendy społeczne, gospodarcze i technologiczne. Na naszą ofertę składają się cztery główne grupy produktów: analizy rynkowe, strategie wejścia na rynki, badania konkurencji i budowanie kompetencji do ekspansji na rynki zagraniczne. Rozwiązania te są skalowalne – ich zakres dopasowujemy do potrzeb klienta: od krótkich projektów po długofalowe wsparcie.

Oceniamy szanse i zagrożenia dla firm, które są obecne lub rozważają wejście na rynki Azji, Bliskiego Wschodu lub Europy Wschodniej. Zajmujemy się pozyskiwaniem informacji w lokalnych językach poprzez działania typu desk research oraz ciągle rozbudowywaną sieć współpracowników i partnerów. Jeżeli chcesz eksportować  swoje produkty na dynamicznie się rozwijające rynki azjatyckie, nawiązywać relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi łącznie z zakładaniem nowych spółek typu joint venture – jest wysoce prawdopodobne, że możemy Ci pomóc.