135 mln

Liczba użytkowników aplikacji e-learning w Chinach

30%

Użytkownicy używający aplikacji do nauki języków obcych w Chinach przez 30 minut dziennie

1,7 mld

Zysk TAL Education w czasie pandemii koronawirusa

PROGNOZOWANA WARTOŚĆ RYNKU E-LEARNING W CHINACH

E-learning w Chinach – 130 mln użytkowników

Upowszechnienie i rozwój Internetu oraz idący za tym nieograniczony dostęp do informacji miały ogromny wpływ na tradycyjny model nauczania. Poszerzenie wiedzy i zdobywanie wykształcenia z wykorzystaniem Internetu doprowadziło do powstania mnóstwa platform e-learningowych. Szacuje się, że w najbliższych latach światowy rynek e-learningowy nadal będzie prężnie się rozwijał. Jak pokazują statystyki, w 2020 roku wartość rynku e-learning w Chinach przekroczyła 315 mld juanów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z dostępem do tego rynku. 

Rozwój e-learningu w Chinach


Chiny to kraj, w którym Internetowy system nauczania rozwija się szczególnie szybko. Przełomem był 2014 rok, gdy wartość rynku e-learningu wzrosła prawie pięciokrotnie. Według Daxue Consulting, całkowity rynek był wart wówczas około 10 mld euro. Niemal 70 uniwersytetów w Chinach uruchomiło wtedy własne platformy do nauki online. Jednak w kraju, w którym mieszka prawie 700 mln stałych Internautów rynek edukacji online wciąż uważany jest za szczególnie potencjalny.

Rządowe wsparcie internetowego nauczania

O rosnącej popularyzacji platform e-learningowych świadczą także działania rządowe, których celem jest rozwój sieci kształcenia w Chinach. Ma to miejsce przede wszystkim poprzez wspieranie wielu inicjatyw z dziedziny nauczania poprzez Internet. W 2013 r. założono powszechny dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów powyżej 12 roku życia w ciągu 10 lat. Realizacja tego planu odbywa się na wielu płaszczyznach. W Shenzhen w prowincji Guangdong mają miejsce regularne spotkania i konferencje obejmujące swoją tematyką także innowacje w edukacji. W zeszłym roku został powołany FICPUSI (Financial Innovation Center of Peking University Shenzhen Institute) mający na celu wsparcie edukacji w Chinach poprzez utworzenie funduszu inwestycyjnego o wartości 2 mld juanów.

E-learning w Chinach jest kierowany w szczególny sposób do osób młodych i studentów. Technologie i Internet są w pełni zintegrowane z ich codziennym życiem, nie dziwi więc fakt, że chcą oni wykorzystać zasoby sieci także w celu zdobywania wiedzy w określonych dziedzinach. E-learning coraz bardziej wykorzystywany jest przez nich jako uzupełnienie procesu uczenia się. Bardziej niż kiedykolwiek, studenci polegają na zasobach, które mogą samodzielnie wybierać w Internecie, a nie na tym, co jest oferowane przez oficjalne instytucje edukacyjne. Korzystanie z tego typu platform staje się coraz łatwiejsze i szybsze, szczególnie dzięki dostępności i zwiększeniu wykorzystania smartfonów. E-learning w istocie umożliwił studentom uzyskanie większej kontroli nad własnym treningiem i nauką. Rozwijanie konkretnych i specjalistycznych umiejętności umożliwia im wyróżnienie się na rynku pracy. Wśród badanych właśnie jako pierwszą zaletę e-learningu wskazuje się możliwość zbudowania swojego unikalnego profilu dzięki profesjonalnym i zindywidualizowanym szkoleniom.

Wirtualne doskonalenie umiejętności językowych

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym wszyscy doskonalą swoje umiejętności językowe. Są one czynnikiem decydującym dla chińskich kandydatów podczas ubiegania się o studia za granicą czy pracę w obcym kraju” – powiedział Charles-Eliott Debourdeaux, założyciel GlobalExam, wirtualnej platformy przygotowującej do egzaminów językowych. „Obserwujemy, że dla naszych użytkowników udział w e-learningu polega na znalezieniu odpowiadających im narzędzi i dobrego materiału do nauki, aby przygotować się do ważnych egzaminów i uzyskać najwyższy wynik. Uczestnicy zajęć mogą trenować swoje umiejętności w każdym miejscu i o każdej porze. Student ma pełną kontrolę nad swoim treningiem i będzie bardziej pewien swoich umiejętności w dniu egzaminu” – stwierdził wskazując na trend korzystania z platform do nauki poprzez aplikacje w przenośnych urządzeniach. E-learning w Chinach podlega trendom mobilności, rozwoju technologii i rozpowszechniania się Internetu.

70 000 aplikacji edukacyjnych

E-learning w Chinach – wykorzystanie smartfonów


Powód upowszechnienia urządzeń mobilnych w ostatnich latach odzwierciedlają badania China Internet Watch, które pokazują regularny wzrost użytkowników Internetu za pośrednictwem smartfonów. W zestawieniu z innymi urządzeniami, jak laptopy czy komputery stacjonarne ich wykorzystanie jest nawet 5-cio krotnie większe. Tendencje do rezygnowania z większych urządzeń elektronicznych na rzecz mobilnych i lekkich smartfonów nie zostały niezauważone na rynku usług edukacyjnych. W ostatnim kwartale 2018 roku aplikacja Zuoyebang przekroczyła próg 70 mln, a Xiaoyuansouti – 25 mln użytkowników miesięcznie.

Sina Education przeprowadziło badania dotyczące aplikacji edukacyjnych w Chinach obejmujących użytkowników Internetu na terenie całego kraju. Badania koncentrowały się na zawartości, technologii i interaktywności aplikacji edukacyjnych i zostały przeprowadzone w oparciu o ponad 200 aplikacji tego typu dostępnych w sklepach typu AppStore, czy MiShop dla chińskich użytkowników. Aplikacje zostały sklasyfikowane m.in. jako te do nauki języków obcych, dostosowanie do poziomu edukacji szkolnej, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, czy przygotowujące do egzaminów. Badania pokazały, że 28,1 proc. użytkowników korzystających z aplikacji edukacyjnych używa ich przez średnio 40 minut dziennie, znacznie dłużej niż aplikacji innego typu.

Wyniki pokazały także, że najczęściej używanymi aplikacjami edukacyjnymi były te do nauki języków obcych. Ich użytkownicy spędzają około 30 minut dziennie wśród 30,9 proc. aplikacji tego rodzaju. Z dużą popularnością wiąże się jednak spore nasycenie i większa konkurencja. Szeroki wachlarz aplikacji do nauki języków obcych powoduje, ze chęć płacenia za nie jest dość niska. Średni wydatek wynosi około 42 juany co w porównaniu do standardowej sumy wydanej na aplikację edukacyjną nie jest wysoką kwotą.

Popularność aplikacji do nauki we wczesnym dzieciństwie

Największe zyski odnotowują aplikacje przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Użytkownicy są skłonni zapłacić za nie średnio 94 juany, a na podstawie szacunków wskazuje się, że w przyszłości będą gotowi wydać niemal dwukrotność tej kwoty. Zgodnie z danymi z 2019 roku, 37% rodziców w Chinach opłaca jakiś rodzaj korepetycji, a 42% zakłada opłacenie ich w przyszłości.

Główni gracze i innowacyjne rozwiązania


E-learning w Chinach charakteryzuje się wykorzystaniem aplikacji mobilnych jako elementu poszerzającego pole działania standardowych platform. Platforma do edukacji online Chuanke, uruchomiona przez Baidu oferuje możliwość korzystania ze swojej oferty zarówno na dowolnym typie urządzeń: komputerach, smartfonach lub tabletach. Zhang Gao, stojący na czele Baidu Education, potwierdził, że 40% użytkowników aplikacji to ludzie w wieku 30-40 lat.  Z kolei Hujiang, obecnie jedna z najpopularniejszych platform do nauki języków w Chinach, również posiada swój odpowiednik na smartfony. Jest to CCTalk – mobilna aplikację dzięki której prowadzone są kursy na żywo.

Dodatkowe ułatwienia i urozmaicenia wprowadzają także zagraniczne systemy nauczania online funkcjonujące w Chinach. Coursera – platforma nauczania online ze Stanów Zjednoczonych wprowadziła możliwość zakupów i uiszczania opłat za kursy za pośrednictwem systemu Alipay. Dostawcę edukacji internetowej skłoniło do takiego posunięcia milion użytkowników zarejestrowanych w Chinach, którzy stanowili największy poza Stanami Zjednoczonymi rynek dla tej platformy. Do tej pory chińscy użytkownicy musieli znaleźć sposób na dokonanie płatności, co wymagało konta z obsługą karty Visa lub MasterCard.

Aby otrzymać certyfikat Coursera, użytkownicy musieli przychodzić na zagraniczne systemy płatnicze. „Dowiedzieliśmy się, że wielu naszych chińskich uczniów chce zdobywać zweryfikowane certyfikaty, co było trudne ze względu na ograniczenia płatności” – powiedział Rick Levin, prezes Coursera. „Dzięki integracji z Alipay wszyscy uczący się mogą teraz uzyskiwać certyfikaty i dzielić się swoimi osiągnięciami publicznie, z pracodawcami i przyjaciółmi”. Dodanie Alipay, jednego z największych narzędzi e-commerce w kraju było znaczącym krokiem na rynku, gdzie aplikacje edukacyjne tak rosną w siłę.

Rynek chiński a pandemia koronawirusa

Rynek e-learningu w Chinach odnotował gwałtowny wzrost podczas pandemii Covid-19. Zhang Banxin, stojący na czele TAL Education, zarejestrował 1,7 mld dolarów przychodu, co wyprzedziło go w rankingach najbogatszych Chińczyków przed Richarda Liu (JD.com) oraz Robina Li (Bajdu). Wraz z coraz większą liczbą osób korzystających z wirtualnych zajęć, wzrosły także statystyki rodziców skłonnych zapłacić za rozbudowane oferty. Blue Lotus Research Group oszacowało, że pod koniec 2020 roku 22% chińskich studentów K-12 będzie korzystać z jakiejś formy e-learningu.

Oszacowuje się, że w 2023 roku chiński rynek e-learningu osiągnie 696 mld juanów. TAL Education, dzięki swojej polityce oferowania tańszych lekcji online, niż w swoich centrach edukacyjnych, zyskało 2,5 mld dolarów w sprzedaży w 2019 roku.

Oferta specjalistyczna gwarancją współpracy

Statystyki pokazują, że wśród szkoleń online dla pracowników jako trzy najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa programy to te do nauki języka angielskiego, szkolenia specjalistyczne oraz treningi umiejętności z zakresu zarządzania. Istnieją dostawcy platform szkoleniowych, którzy zapewniają klientom podstawową strukturę systemów e-learningowych, w skład których wchodzą narzędzia do tworzenia materiałów szkoleniowych, system zarządzania wiedzą, system egzaminów online itd. Dostawcy tego typu skupiają się bardziej na sposobie świadczonych usług i nowych technologiach. Pomimo stosunkowo większego zaawansowania, często nie są w stanie dominować na rynku ze względu na brak specjalistycznych i praktycznych treści.

W segmencie e-learningu dla biznesu blisko 70 proc. udziałów w rynku mają platformy oferujący wiedzę specjalistyczną. Usługi niestandardowe wymagają zdecydowanego zrozumienia funkcjonowania i specyfiki określonych firm. Możliwość dostarczania usług dostosowanych do specyficznych potrzeb lokalnych firm w Chinach gwarantuje długotrwałą współpracę. Jak przewidują analitycy Daxue Consulting, w dłuższej perspektywie usługi niestandardowe będą stanowić czynnik decydujący o sukcesie na rynku e-learningowym.

Jednym ze start-upów oferujących tego typu specjalistyczne nauczanie jest XSTeach, który proponuje kursy z zakresu umiejętności informatycznych. Zespół nauczycieli XSTeachu niedługo po powstaniu przedsięwzięcia dołączył do platformy edukacyjnej YY i szybko stał się popularny. YY na początku zainwestowało w start up ok. 2,5 mln USD, a następnie firma pozyskała kolejne 30 mln USD. Była to korzystna inwestycja, ponieważ roczne przychody firmy szacuje się obecnie na około 160 mln USD.

Innym serwisem o zawężonym targecie i treściach specjalistycznych jest Guokr – platforma społecznościowa działająca w celu wymiany naukowej. W 2013 r. uruchomiła platformę kursów online, współpracując m. in. z wspomnianą już Courserą. W platformę na początku szczególnie zainwestowała TAL Education Group, a obecnie z kursów online korzysta już ponad 800 000 zarejestrowanych użytkowników.

Inwestycje w segmencie edukacyjnym

Segment edukacyjny

Na spory wkład inwestycyjny mogły liczyć w ostatnich latach także start-upy oferujące wirtualne nauczanie dla uczniów i studentów. Przykladem jest Babytree – platforma zajmująca się wczesną edukacją i rozwojem, założona przez byłego dyrektora Google China Wanga Huainana, w którą na początku jej funkcjonowania firma TAL Education Group zainwestowała około 25 mln USD. Babytree stworzyło Jiliguala, aplikację do nauki angielskiego dla dzieci (0-6 lat). Oprócz internetowych i mobilnych ofert edukacyjnych dla dzieci, firma oferuje również wiele innych produktów, jak np. aplikacje i smartwatche dla kobiet w ciąży.

Z kolei 17Zuoye to interaktywna platforma dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniów i ich rodziców oferująca zajęcia pozaszkolne. Została ona współfinansowana przez dwóch współzałożycieli wspominanej już New Oriental Education & Technology Group. Obecnie za pośrednictwem 17Zuoye do kontaktu z nauczycielami i odrabiania lekcji korzysta średnio 7 mln uczniów i studentów.

Segment językowy

Jeśli chodzi o inwestycje, na rynku e-learningu w Chinach wciąż najwięcej inwestuje się w platformy językowe. Internetowy rynek edukacji językowej w Chinach przekroczył 30,2 mld juanów (4,39 mld USD) z ponad 17 mln użytkowników w 2016 r. Szacuje się, że do 2019 r. wzrośnie do 51,68 mld juanów (7,5 mld USD), z ponad 30 mln użytkowników.

VIPABC czyli internetowa usługa nauczania języka angielskiego w ciągu jednego roku pozyskała od grupy inwestorów, w tym firmy Alibaba ponad 100 mln USD. Od czasu rozpoczęcia inwestycji VIPABC założył sklep w Tmall (należącego własnie do Alibaba Group) i uruchomił usługę nauki języka angielskiego za pośrednictwem smart TV dostępnego w zestawie telewizyjnym Tmall. Cały system operacyjny obsługuje płatności za pośrednictwem Alipay.

17 mln użytkowników platform językowych

Platformy do nauki języków obcych są szczególnie popularne wśród osób wchodzących na rynek pracy. Egzaminy krajowe w Chinach, takie jak gaokao, czyli egzamin wstępny na uniwersytety, testują uczniów w zakresie ich umiejętności językowych, ale większość nacisków poświęcona jest czytaniu i pisaniu, a nie mówieniu. Wymaga się, aby uczniowie rozpoznali setki angielskich słówek, ale ich zdolności do prowadzenia rozmowy nie są sprawdzane.

Dla studentów, którzy chcą studiować za granicą lub pracować w firmach zagranicznych, konieczna jest znajomość języka angielskiego. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na lekcje obejmujące wymowę, w Chinach powstało wiele platform świadczących tego typu usługi. Przykładem jest 51Talk , który oferuje indywidualne rozmowy telefoniczne z nauczycielami z Filipin, jak również aplikacje takie jak Liulishuo, czy Youdao. Szczególną popularnością cieszą się platformy oferujące lekcje z native speakerami, co w dobie Internetu może być praktykowane poprzez współpracę z nauczycielami mieszkającymi poza Chinami.

Wnioski: nadchodzi konsolidacja rynku


Badacze z Ambient Insight podchodzą do kwestii e-leraingu w Chinach zdecydowanie bardziej ostrożnie, zaznaczając, że dynamiczny wzrost popytu zaowocował ogromną ilością platform edukacyjnych i przesyceniem rynku. Z kolei ChinaVenture Investment Consulting Group podaje, że 32 proc. wszystkich firm edukacji online w Chinach to dostawcy edukacji przedszkolnej, a 27 proc. to wyspecjalizowane firmy zajmujące się językiem.

Konsolidacja rynku e-learning w Chinach powoduje wykluczenie mniejszych podmiotów, oferujących mało specjalistyczną i niekoniecznie uatrakcyjnioną wiedzę. O czynnikach decydujących o sukcesie świadczyć mogą wybory inwestorów. Spośród 68 chińskich firm zajmujących się nauką, w które zainwestowano w 2015 r. niemal połowa to dostawcy usług edukacyjnych opartych na współpracy pomiędzy prowadzącym zajęcia, a uczestnikiem za pośrednictwem komunikatorów. Spora część to firmy oferujące tzw. mobile learning, a pozostałe to platformy organizujące kursy dla profesjonalistów.

Od 2015 r. inwestorzy systematycznie zaczęli przenosić swoje fundusze na inne rodzaje technologii edukacyjnych, w tym mobilną edukację, czy nawet naukę opartą na grach, ale przede wszystkim na platformy oparte na współpracy z nauczycielami po drugiej stronie monitora. Tego typu projekty wciąż licznie przyciągają inwestycje, co jest bez wątpienia szansą dla dostawców usług z zagranicy – szczególnie dysponujących anglojęzycznymi lektorami lub proponującymi ciekawe urozmaicenia technologiczne.