Project Description

Strategie wejścia na rynki wschodnie

Analizy rynkowe

Gromadzimy informacje na temat interesującego sektora poprzez badania desk research, integrując dane z badań ilościowych i jakościowych. Oceniamy potencjał rynku oraz perspektywę jego rozwoju uwzględniając ewentualne ryzyka. Proponujemy wsparcie eksportu na różnych etapach tego procesu. Wraz z partnerskimi kancelariami dokonujemy analizy regulacji prawnych mających wpływ bezpośredni i pośredni na prowadzone przez klienta działania biznesowe.

Identyfikacja przewag konkurencyjnych

Identyfikujemy przewagi konkurencyjne produktów klientów na poszczególnych rynkach wschodnich, uwzględniając ofertę konkurencji, specyfikę kulturową i ekonomiczną lokalnych konsumentów. Rekomendujemy rozwiązania pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną na niszach rynków. Dla precyzyjnej identyfikacji preferencji konsumentów możemy wykorzystać metody CAWI/CATI i grupy focusowe.

Marketing internetowy w lokalnych językach

Opracowujemy kompleksowe strategie eksportu wraz z szeroką gamą instrumentów je wspierających. Dostarczamy informacje konieczne w całym procesie wprowadzania nowego produktu na rynek – od marketingu po dystrybucję. Kładziemy nacisk na nowe metody budowy marki poprzez marketing internetowy w lokalnych językach, lokalizację stron internetowych oraz ich pozycjonowanie.

Plan rozwoju eksportu

Strategie wejścia na rynki wschodnie wymagają opracowania  szczegółowych planów rozwoju eksportu. Plany te stanowią często podstawę do koordynacji ekspansji na rynki zagraniczne oraz warunek uzyskania wsparcia finansowego z instytucji publicznych. Opracowania East Analytics bazują na bieżących informacjach z rynków lokalnych. Wyróżnia je wysoki stopień realizmu wyznaczanych celów i działań, opierający się na dobrej znajomości uwarunkowań rynków wschodnich.

Sektory

Czynniki sukcesu eksportu na rynki Azji, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu

Wiedza i znajomość rynku

Wcześniejsze doświadczenia w eksporcie

Konkurencyjny produkt

Wsparcie produktu na rynku