Project Description

Kompetencje międzynarodowe firmy

Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga wykształcenia i doskonalenia w organizacji kluczowych kompetencji w dwóch obszarach: komunikowania i podejmowania decyzji. Kompetencje te rozumiemy jako zdolność pozyskiwania i analizy informacji płynących z otoczenia międzynarodowego firmy oraz podejmowania decyzji opartych na tej wiedzy. East Analytics pomaga zbudować te cechy dzięki szkoleniom,  headhuntingowi i tłumaczeniom. Aby zarządzający mogli podejmować trafne decyzje, realistycznie oceniać szanse i skutecznie się komunikować na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej.

Trzy obszary budowania kompetencji

Co staramy się zbudować u naszych klientów

W sposób spójny i komplementarny pomagamy klientom wzmocnić kompetencje ich zespołów odpowiedzialnych za ekspansję zagraniczną. Pogłębiamy ich wiedzę w zakresie znajomości nowych rynków oraz ułatwiamy odstęp do lokalnych źródeł informacji. Przykładamy wagę do doskonalenia ich zdolności komunikacyjnych celem możliwie swobodnego poruszania się po obiecujących, ale jednocześnie wymagających rynkach.