Analizy rynkowe

Analizy rynkowe East Analytics

Eksport do Azji to dla firmy nowe szanse i zagrożenia. Trendy w poszczególnych sektorach gospodarek pozaeuropejskich zmieniają się, otwierając nowe możliwości eksportu i inwestycji. Zespół East Analytics bada i analizuje te procesy, pomagając podejmować trafne decyzje w zakresie ekspansji zagranicznej firm. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi spośród analiz udostępnionymi w Bazie Wiedzy East Analytics.
Branża modowa w Chinach

Branża modowa w Chinach

1 Miejsce w rankingach największych rynków mody na świecie 23 mld Ilość artykułów odzieżowych wykonanych w Chinach w 2018 roku 76% Procent dochodu TJX uzyskiwanego w Stanach Zjednoczonych PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROZWOJU RYNKU MODOWEGO W CHINACH Chiny największym rynkiem konsumenckim w branży mody na świecie Chiny z …
E-learning w Chinach

E-learning w Chinach

135 mln Liczba użytkowników aplikacji e-learning w Chinach 30% Użytkownicy używający aplikacji do nauki języków obcych w Chinach przez 30 minut dziennie 1,7 mld Zysk TAL Education w czasie pandemii koronawirusa PROGNOZOWANA WARTOŚĆ RYNKU E-LEARNING W CHINACH 130 mln użytkowników e-learningu w Chinach Upowszechnienie i rozwój …


Przewodniki Rynek dla Eksportera

Przewodniki Rynek dla Eksportera

Aby ułatwić podejmowanie decyzji o ekspansji zagranicznej stworzyliśmy serię przewodników po rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej. Przewodniki zawierają charakterystykę rynku, przystępnie omawiają stan gospodarki oraz perspektywy rozwoju handlu z danym krajem. Prezentują też szanse i zagrożenia dla polskich firm wchodzących na dany rynek.
Doradztwo Japonia

Rynek dla eksportera – doradztwo Japonia

29 Miejsce w rankingu Doing Business 1,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 39 tys. Wartość PKB Japonii per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO JAPONII Czwarta największa gospodarka na świecie W oparciu o PKB liczone z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, japoński rynek to …
Doradztwo ZEA

Rynek dla eksportera – doradztwo ZEA

16 Miejsce w rankingu Doing Business 2 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 43 tys. Wartość PKB ZEA per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO ZEA Dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem, którego znaczenie dla gospodarki światowej …
Doradztwo Azerbejdżan

Rynek dla eksportera – doradztwo Azerbejdżan

34 Miejsce w rankingu Doing Business 2 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 4,7 tys. Wartość PKB Azerbejdżanu per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO AZERBEJDŻANU Możliwości wynikające z tranzytowego położenia Tranzytowe położenie Azerbejdżanu, łączące Europę z Azją to kluczowy czynnik decydujący o perspektywicznych możliwościach …

Rynek dla eksportera – doradztwo Białoruś

49 Miejsce w rankingu Doing Business 0,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 6,3 tys. Wartość PKB Białorusi per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO BIAŁORUSI Atrakcyjna destynacja dla inwestorów zagranicznych W 2020 roku Białoruś obchodziła 29. rocznicę niepodległości …