admin

About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 30 blog entries.

Węgiel na Bliskim Wschodzie

36% Światowa produkcja ropy naftowej skoncentrowana na Bliskim Wschodzie 2.4GW Energia pozyskiwana z węglowej elektrowni Hassyan w ZEA 12% Procent udziału węgla w energetyce ZEA do 2050 roku zgodnie z "Wizją 2050" WZROST WYKORZYSTYWANIA WĘGLA W KRAJACH BLISKIEGO WSCHODU Wysoki udział węgla w produkcji elektrycznej Największym rynkiem węglowym ze względu na zużycie węgla kamiennego (54% światowego zużycia) jest rejon Azji i Pacyfiku. Bliski Wschód wykazuje rosnące zainteresowanie energetyką węglową, co jest spowodowane z jednej strony próbą uniknięcia szoku cenowo-podażowego (węgiel jest tańszy w eksploatacji od gazu), a z drugiej strony polityką dywersyfikacji. Obecnie największym partnerem w zakresie energetyki węglowej dla Bliskiego Wschodu są Chiny. Jednak warto zauważyć, że wobec szacunków rosnącego zużycia węgla w rozwijających się krajach azjatyckich, potencjał dla polskich producentów z branży wydobywczej także wzrasta. Iran Iran został uznany przez Ministerstwo Rozwoju za jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków eksportowych dla polskiego biznesu. Potencjał maszynowy, także w przemyśle wydobywczym poza sprzętem rolniczym i farmaceutkami, to największe kierunki rozwojowe polskiego eksportu do Iranu. Partnerami w rozmowach z Iranem są polskie spółki KGHM i Famur. Jeśli chodzi o energetykę węglową w Iranie, w latach 70-tych rozpoczęto wnoszenie kombinatu stalowego w pobliżu Isfahanu, na południe od Teheranu. Obecnie funkcjonują tam dwie huty. Na południu Iranu znajduje się kolejna. W Zagłębiu Tabas na Wielkiej Pustyni Słonej znajduje się ok. 1 mld ton węgla koksującego, jednak wydobycie w Iranie należy scharakteryzować jako trudne i wymagające, ze względu na cienkie pokłady węgla. Dodatkowym utrudnieniem jest metan oraz położenie kopalń wysoko w górach, nawet na ponad 2000 m n. p. m. W Zagłębiu Tabas pokłady węgla (0,8-0,85 m) są położone na mniejszym nachyleniu i występują bardziej regularnie, znajdująca się tam kopalnia Parvadeh współpracuje od 2004 roku z polskim producentem maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego „Famur”. Polskie urządzenia cieszą się w renomą Polskie urządzenia cieszą ...

Węgiel na Bliskim Wschodzie2020-07-10T11:51:48+00:00

Energia odnawialna w Chinach

696 GW Moc którą można pozyskać w Chinach ze źródeł odnawialnych 521 mld USD Ogólna wartość inwestycji w energie odnawialne w Chinach 10 mln Liczba nowych miejsc pracy w Chinach w związku z energią odnawialną do 2050 roku ZUŻYCIE WĘGLA W CHINACH Chiny jednym z największych konsumentów energii na świecie Chiny są jednym z największych konsumentów energii oraz największym emitentem dwutlenku węgla na świecie. Odpowiadają także za 1/3 światowych zanieczyszczeń tlenkiem siarki. Z tego powodu Państwo Środka stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie swojego rozwoju gospodarczego, który musi uwzględniać konsekwencje środowiskowe. Koniecznością jest wypracowanie nowego modelu rozwojowego, który będzie opierał się na gospodarce niskoemisyjnej. Dotychczasowy model nie może być utrzymany nie tylko z powodu katastrofy ekologicznej w Chinach, ale także ze względu na skutki ekonomiczne, jakie niesie ze sobą taki stan środowiska. Był on powodem strat rzędu 10% proc. PKB w budżecie Chin w ostatnich dekadach. Z tego względu energia odnawialna w Chinach jest teraz obszarem rozbudowanych rządowych inwestycji.  Ochrona środowiska i wzrost znaczenia OZE w Chinach W drugiej połowie lat 70. XX w. w Chinach skupiono się na rozwoju gospodarczym. Stworzony wokół Deng Xiapinga program czterech modernizacji nakierowany był na wzrost PKB, nie bacząc na konsekwencje środowiskowe. Efektem takiego modelu jest obecnie gigantyczny problem zanieczyszczeń ekologicznych w Chinach. Ustawa o ochronie środowiska z przełomu lat 80 i 90. uwzględniała troskę o środowisko jako element sprzężony z rozwojem gospodarczym. Kwestia ta nie była jednak priorytetem. Dopiero w 2006 r. powstał dokument, który obrazował sytuacje ekologiczną w Chinach – niedobory surowcowe, ale również degradacja środowiska stanowiły przeszkody dla polityki rozwojowej państwa. Zaproponowano wówczas trzy kluczowe zmiany. Pierwszą z nich miało być odejście od nacisku na wzrost gospodarczy, a także sytuowania ochrony środowiska w pozycji mniej priorytetowej względem wzrostu PKB. Zaplanowano także poszerzenie administracyjnych narzędzi o instrumentarium, które pozwoli kompleksowo dbać o środowisko. W 2012 r. ...

Energia odnawialna w Chinach2020-08-31T22:22:51+00:00

Rynek kolejowy na Bliskim Wschodzie

Najszybciej rozwijający się rynek kolejowy na świecie Afryka oraz region Bliskiego Wschodu są obecnie najszybciej rozwijającym się rynkiem kolejowym na świecie, którego wartość szacowana jest na 7 mld euro. W przeciągu następnych 5 lat, spodziewa się kontynuacji jego szybkiego wzrostu, z średnią roczną stopą sięgającą 7%. W głównej mierze, wzrost ten wywołany jest dużymi projektami i trwającymi aktualnie inwestycjami w sektorze transportu. Duża liczba podjętych jak również planowych przedsięwzięć infrastrukturalnych na Bliskim Wschodzie związana jest z modernizacją i rozwinięciem zasobów przestrzeni miejskiej. Źródłem tego charakteru inwestycji są między innymi przeciążenia systemów transportu miejskiego, rok roczny wzrost populacji a także potrzeba upłynnienia korytarzy handlowych. To przede wszystkim te czynniki napędzają ogromne inwestycje w sektorze transportu publicznego, a dodatkowo dzięki niskim cenom ropy poprzez nowe projekty, możliwa jest rozbudowa i reorganizacja struktury urbanistycznej. Największe inwestycje powielane wśród większości państw regionu Bliskiego Wschodu, realizowane są w zakresie modernizacji miejskich linii tramwajowych, metra, systemu kolei jednotorowych jak także systemu transportu towarów i pasażerów na długich trasach oraz systemu kolei dużych prędkości. 35 tys. km sieci kolejowej W 2016 r. całkowita długość sieci kolejowej w regionie Bliskiego Wschodu wynosiła 35 tys. km. W realizacji znajduje się już długofalowy projekt o wartości oscylującej wokół 200 mln $, którego celem jest jej rozbudowa o kolejne 10 tys. km. Na Bliskim Wschodzie jest znaczne zróżnicowanie nasycenia liniami kolejowymi poszczególnych państw. Sieć kolejowa czterech państw posiadających największą długość linii kolejowych (Iran, Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska), stanowi niemal 90% ogólnej długości linii kolejowych w regionie. W Iranie długość eksploatowanych linii kolejowych wynosi 13 tys. km. Sytuuje to irańską sieć kolejową na pierwszym miejscu w regionie Bliskiego Wschodu. Zaraz za nim zajmuje miejsce Turcja i Egipt z kolejami o długości odpowiednio 12 i 9,5 tys. km. Stąd też, to właśnie w tych państwach odnotowuje się sukcesywnie rosnące nakłady przeznaczone na rozbudowie sieci kolejowych, stanowiących dla nich znaczną część sieci transportowej. Sieci średniej długości posiada m.in. Arabia Saudyjska, Irak, Izrael, Jordania ...

Rynek kolejowy na Bliskim Wschodzie2020-06-05T11:39:27+00:00

Elektromobilność – samochody elektryczne w Chinach

25% Wskaźniki rozwoju branży CAGR w okresie 2020-2025 50 mld dolarów Inwestycje rządowe w branżę 30 Liczba chińskich miast, które zdecydowały się na wykorzystanie pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym WARTOŚCI SPRZEDAŻY OSOBOWYCH AUT ELEKTRYCZNYCH W 2019 ROKU Połowa światowej sprzedaży w Chinach Sprzedaż aut elektrycznych w Pastwie Środka obejmuje około połowę całkowitej światowej sprzedaży. Chiny stały się globalnym liderem już w 2015 roku, a w 2016 zarejestrowano tam aż 352 tys. samochodów tego typu. W okresie od 2008 do 2018 roku rynek powiększył się ponad 4-krotnie. W 2018 roku na każde 1000 obywateli chińskich przypadało 1,6 samochodu elektrycznego. Samochody elektryczne w Chinach to branża o dużym stopniu rozwojowości i rosnących możliwościach współpracy. Rozwój elektromobilności w Chinach Dotychczas największy rynek samochodów elektrycznych stanowiły Stany Zjednoczone, jednak opisywany przez specjalistów „boom elektryczny” i 200 tys. zarejestrowanych pojazdów w Chinach w roku 2015 uplasowało Państwo Środka w czołówce rankingu. 2 lata później miasto Shenzhen stworzyło flotę elektrycznych autobusów, a w 2018 roku lokalny rząd rozpoczął procesy wymieniania taksówek na auta elektryczne. Auta elektryczne w Chinach sprzedają się także bardziej dynamicznie niż w innych rynkach. W 2018 roku Chiny sprzedały więcej niż milion pojazdów, 3 razy więcej, niż w Stanach Zjednoczonych. Inwestycje rządowe w tym zakresie wynoszą więcej niż 50 mld dolarów, co doprowadziło do potrojenia się liczby chińskich producentów branżowych do ok. 400. Samochody elektryczne w Chinach - obecne trendy W 2019 roku rząd wycofał połowę dotacji, co spowodowało spadek sprzedaży. W pierwszych miesiącach 2020 roku rynek samochodów elektrycznych w Chinach wzrósł z 4,5% do 4,7%, pomimo cięć budżetowych z lipca 2019 roku. Zarejestrowano spadki sprzedaży z 26,8 mln do 24,5 mln pojazdów. Trendy spadkowe zaostrzyły się wraz z postępującą pandemią Covid-19.  Jak podaje China Association of Automobile Manufacturers, ogólne wartości spadku sprzedaży pojazdów w Chinach w lutym 2020 roku spadły o ...

Elektromobilność – samochody elektryczne w Chinach2020-07-07T09:51:39+00:00

Branża modowa w Chinach

1 Miejsce w rankingach największych rynków mody na świecie 23 mld Ilość artykułów odzieżowych wykonanych w Chinach w 2018 roku 76% Procent dochodu TJX uzyskiwanego w Stanach Zjednoczonych BRANŻA MODOWA W CHINACH - PERSPEKTYWY ROZWOJU Chiny największym rynkiem konsumenckim w branży mody na świecie Chiny z 1,4 miliardami ludzi i szybkim wzrostem gospodarczym są jednym z największych rynków konsumenckich w branży mody na świecie. W dalszej perspektywie, coraz liczniejsza klasa średnia dodatkowo będzie stymulować konsumpcję odzieży i rozszerzać potencjał rynku mody w Chinach. Ponadto polityka rządu mająca na celu pobudzanie popytu krajowego z pewnością powiększy rynek i już stwarza szanse na rozwój branży w przyszłości. Z danych statystycznych firmy Daxue Consulting wynika, że rynek modowy Chin wyprzedził w 2019 roku Stany Zjednoczone, stając się największym na świecie. Branża modowa w Chinach odpowiada 1/3 światowych konsumentów z sektora mody i dóbr luksusowej w skali globalnej.  Ze względu na bogacenie się społeczeństwa i poprawę warunków życia chętnie podkreślają oni swój status społeczny, a jednym z służących do tego narzędzi jest właśnie posiadanie znanych i luksusowych produktów – ubrań i gadżetów. Za szczególnie wartościowe uznaje się także produkty zagranicznych marek, co niesie spory potencjał dla podmiotów chcących eksportować do Chin. Odzież najpopularniejszą kategorią sprzedawaną w Internecie Moda i rynek e-commerce Internet i nowe technologie zrewolucjonizowały sposób, w jaki funkcjonują projektanci i firmy zajmujące się sprzedażą odzieży w Chinach, co odzwierciedlane jest głównie w dwóch aspektach: e-commerce i social media. W Państwie Środka z Internetu korzysta już ponad 800 milionów użytkowników, co ma ogromne przełożenie na sposób robienia zakupów. Chińscy konsumenci coraz częściej wybierają sprzedażowe platformy online – e-commerce rozwija się w tempie 150 tys. nowych użytkowników dziennie. Co istotne z punktu widzenia branży odzieżowej, badania nawyków handlowych konsumentów w Chinach wskazały, że właśnie ubrania, torebki i akcesoria stanowią najpopularniejszą kategorię sprzedawaną w Internecie. W ...

Branża modowa w Chinach2020-07-07T08:40:47+00:00

E-learning w Chinach

135 mln Liczba użytkowników aplikacji e-learning w Chinach 30% Użytkownicy używający aplikacji do nauki języków obcych w Chinach przez 30 minut dziennie 1,7 mld Zysk TAL Education w czasie pandemii koronawirusa PROGNOZOWANA WARTOŚĆ RYNKU E-LEARNING W CHINACH E-learning w Chinach - 130 mln użytkowników Upowszechnienie i rozwój Internetu oraz idący za tym nieograniczony dostęp do informacji miały ogromny wpływ na tradycyjny model nauczania. Poszerzenie wiedzy i zdobywanie wykształcenia z wykorzystaniem Internetu doprowadziło do powstania mnóstwa platform e-learningowych. Szacuje się, że w najbliższych latach światowy rynek e-learningowy nadal będzie prężnie się rozwijał. Jak pokazują statystyki, w 2020 roku wartość rynku e-learning w Chinach przekroczyła 315 mld juanów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z dostępem do tego rynku.  Rozwój e-learningu w Chinach Chiny to kraj, w którym Internetowy system nauczania rozwija się szczególnie szybko. Przełomem był 2014 rok, gdy wartość rynku e-learningu wzrosła prawie pięciokrotnie. Według Daxue Consulting, całkowity rynek był wart wówczas około 10 mld euro. Niemal 70 uniwersytetów w Chinach uruchomiło wtedy własne platformy do nauki online. Jednak w kraju, w którym mieszka prawie 700 mln stałych Internautów rynek edukacji online wciąż uważany jest za szczególnie potencjalny. Rządowe wsparcie internetowego nauczania O rosnącej popularyzacji platform e-learningowych świadczą także działania rządowe, których celem jest rozwój sieci kształcenia w Chinach. Ma to miejsce przede wszystkim poprzez wspieranie wielu inicjatyw z dziedziny nauczania poprzez Internet. W 2013 r. założono powszechny dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów powyżej 12 roku życia w ciągu 10 lat. Realizacja tego planu odbywa się na wielu płaszczyznach. W Shenzhen w prowincji Guangdong mają miejsce regularne spotkania i konferencje obejmujące swoją tematyką także innowacje w edukacji. W zeszłym roku został powołany FICPUSI (Financial Innovation Center of Peking University Shenzhen Institute) mający na celu wsparcie edukacji w Chinach poprzez utworzenie funduszu inwestycyjnego o wartości 2 mld juanów. E-learning w Chinach jest ...

E-learning w Chinach2020-07-07T08:44:21+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Korea Południowa

5 Miejsce w rankingu Doing Business 1 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 31 tys. Wartość PKB Korei Południowej per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KOREI POŁUDNIOWEJ Jeden z najpotężniejszych tygrysów azjatyckich Transformacja Republiki Koreańskiej (ang. Republic of Korea) z państwa rządzonego przez ostatnie półwiecze przez autokratyczną władzę wojskową, w stronę liberalnej demokracji o wolnorynkowym modelu gospodarczym pod koniec stulecia, poskutkowała ewolucją Korei Południowej w jednego z najpotężniejszych tygrysów azjatyckich. Obok Tajwanu, Singapuru i Hong Kongu, kraj ten od lat figuruje jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w regionie Dalekiego Wschodu. Gospodarka Korei, kiedyś nastawiona na eksport tanich półprzewodników później odnosząca spektakularny sukces w eksporcie samochodów, obecnie napędzana jest przede wszystkim dzięki własnym oraz partnerskim inwestycjom zagranicznym, joint-venture, eksporcie wysokiej jakości produktów chemicznych, zdrowotno-kosmetycznych, farmaceutycznych, technologicznych oraz maszyn elektrycznych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Korea.  Mówiąc o koreańskiej gospodarce, nie można zapomnieć o prężnie rozwijającym się rynku przemysłu kreatywnego, technologicznego i kulturowego, które w dużym stopniu są odpowiedzialne za dodatnie wyniki w sektorze usług i produkcji. Obecnie popularność towarów „made in Korea” jest efektem globalnego trendu. Hallyu, czyli koreańska fala, promuje rodzime produkty kulturowe (artykuły koncernów kosmetyczne: Amorepacific, LG Household & Health Care), popkulturowe (muzykę k pop, seriale telewizyjne), kuchnię koreańską, sektor gier. Obserwuje się stopniowe zastępowanie nawet renomowanych japońskich produktów, technologii i przemysłu kreatywnego na światowym piedestale. Korea Południowa jest jednym z niewielu państw, które sukcesywnie promuje własną popkulturę, jako dochodowy sektor narodowego eksportu, jak również-podobnie jak Japończycy- rozwija regionalny i globalny wpływ owej „miękkej siły” (soft power) na arenie międzynarodowej. K Wave w latach 2000-2009 zyskał miliony fanów w całej Azji, stopniowo podbijając Zachodnie oraz globalne rynki od 2010 roku. Swoim znaczącym sukcesem zdobył zainteresowanie koreańskich oraz zagranicznych przedsiębiorców, chcących wspierać kreatywne branże poprzez subsydia i finansowanie dla start-upów, jako formy koreańskiego soft power. ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Korea Południowa2020-06-24T09:52:40+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Katar

77 Miejsce w rankingu Doing Business 1,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 68 tys. Wartość PKB Kataru per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO KATARU Jeden z najbogatszych krajów na świecie Katar jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Pod względem PKB per capita w ostatnich latach plasuje się między 5. a 7. miejscem. Zdecydowana większość Katarczyków to muzułmanie wyznający islam wahabicki, czyli jeden z najbardziej ortodoksyjnych odłamów islamu. Dla przedsiębiorców planujących wejść na ten rynek, ważną informacją jest możliwość swbodnego posługiwania się językiem angielskim, który, oprócz arabskiego, funkcjonuje w powszechnym użyciu.  Tak jak w przypadku pozostałych krajów Zatoki Perskiej, głównym źródłem  przychodu jest eksport ropy naftowej oraz gazu skraplanego, którego Katar jest drugim największym eksporterem na świecie. Plasuje się także w światowej czołówce pod względem rezerw gazu ziemnego. Ze względu na bariery kulturowe i prawne, polskim przedsiębiorcom rekomenduje się kontakt z organizacjami specjalistycznymi ułatwiającymi poruszanie się po rynku Kataru. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Katar. Szansą dla zagranicznych firm są zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn. Przygotowując się do tego wydarzenia, Katar rozpoczął szereg nowych inwestycji dotyczących infrastruktury stadionowej, hotelarskiej czy środków transportu. Jest to szansa nie tylko dla wykwalifikowanej polskiej kadry, ale też dla przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w licznych przetargach na nowe centra sportowo-rekreacyjne. Katar stawia na dynamiczny rozwój i wzmocnienie swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Celem jest uczynienie z Kataru centrum logistyczno-usługowego, do czego potrzebny jest także napływ kapitału z zagranicy. Dzięki dobrym stosunkom dyplomatyczno-ekonomicznym pomiędzy Katarem a Polską, rodzimi przedsiębiorcy mogą skorzystać z zachęt i ułatwień związanych z wejściem na ten rynek. Rozpoczęcie działań eksportowych czy inwestycyjnych wiąże się także z pewnymi wzywaniami. Wskazane jest skorzystanie z pomocy firmy doradczej specjalizującej się w rynkach Bliskiego Wschodu, która zweryfikuje szanse firmy i wskaże nisze na rynku. Rozpoczęcie wymiany handlowej wymaga także znacznych ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Katar2020-06-24T09:52:08+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Izrael

35 Miejsce w rankingu Doing Business 1,5 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 41 tys. Wartość PKB Izraela per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO IZRAELA Gospodarka sprzyjająca zagranicznym inwestycjom Pomimo wyzwań geopolitycznych, gospodarka Izraela jest uważana za wysoko rozwiniętą, otwartą i sprzyjającą zagranicznym inwestycjom. Zgodnie z danymi WTO, w 2017 roku handel odpowiadał za 58%  PKB, a wartości eksportu – za ok. 25%. Dzięki wysokim standardom życia Izrael może sobie pozwolić na wysokie inwestycje w zakresie najnowszych technologii, przez co nazywany jest Doliną Krzemową Bliskiego Wschodu. Kraj znajduje się w czołówce światowej w pod względem liczby start-upów. Ze względu na położenie geograficzne i geologiczne, wśród najważniejszych importowanych przez niego dóbr znajdują się surowce i półprodukty. Ponadto jest państwem silnie zmilitaryzowanym, które w 2020 roku zajęło 18. miejsce na 136 w rankingu „Global Fire Power”. Handluje bronią i technologiami wojskowymi oraz nie dementuje spekulacji związanych z posiadaniem arsenału jądrowego. Poniższy tekst jest częścią opracowań dotyczących różnych rynków świata. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką: doradztwo Izrael.  Od lat bilans handlowy Izraela jest negatywny, z wyłączeniem 2009 roku. W 2018 roku Izrael uplasował się na 52. miejscu w światowych rankingach PKB, 51. pod względem eksportu, 43. importu, oraz 19. w zestawieniu poziomu złożoności gospodarczej Economic Complexity Index (ECI). W tym samym roku eksportował produkty o wartości 58 mld dolarów, a importował dobra odpowiadające 76,6 mld dolarów, czyli odnotował deficyt handlowy rzędu -17,6 mld dolarów. Jednym z największych wyzwań gospodarczych Izraela jest wyrównanie poziomu rozwoju innych gałęzi gospodarki do przemysłu technologicznego. Coraz większa liczba ultra-ortodoksyjnych Żydów, którzy poświęcają cały swój czas na studiowanie Talmudu, wpływa negatywnie na statystyki związane z zatrudnieniem. W przyszłości przekształci to obecną proporcję zatrudnienia do populacji oraz zależności społecznej. Zgodnie z aktualnymi danymi na 2017 rok, prawie pół miliona izraelskich rodzin (21,2% całej populacji) żyje w biedzie. Rząd Izraela podejmuje coraz więcej ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Izrael2020-06-24T09:51:19+00:00

Rynek dla eksportera – doradztwo Egipt

114 Miejsce w rankingu Doing Business 6 Średnia liczba dni potrzebnych do załatwienia procedur importowych 2,5 tys. Wartość PKB Egiptu per capita (USD) WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO EGIPTU Istotna rola w światowym transporcie morskim Położenie geograficzne Egiptu jest istotnym czynnikiem kształtującym gospodarkę kraju. Jego umiejscowienie na pograniczu Afryki, Azji i Europy sprawia, że Egipt pośredniczy w wymianie handlowej pomiędzy kontynentami. Państwo to leży nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym, połączone Kanałem Sueskim, przez który przepływa ok. 7,5% światowego handlu morskiego. To sprawia, że kraj ten pełni istotną rolę w międzynarodowym transporcie morskim – szczególnie dla statków kursujących na Daleki Wschód oraz do państw Zatoki Perskiej. Mimo tego Egipt zajmuje dopiero 114. miejsce w rankingu Doing Business 2020, co wynika m.in. z ograniczeń pozataryfowych. W celu uzyskania większej ilości informacji o trudnościach i perspektywach rynkowych zapraszamy do zapoznania się zakładką: doradztwo Egipt. Egipski system prawny pozwala na 100-procentową własność zagraniczną przedsięwzięć. Ponadto zagraniczni inwestorzy dostają gwarancję zabezpieczenia przed konfiskatą i nacjonalizacją. Przysługuje im także prawo do posiadania ziemi, prawo do posiadania rachunków bankowych w zagranicznych walutach, brak restrykcji w określaniu cen oraz gwarancja równego traktowania bez względu na narodowość. Projekty inwestycyjne zagranicznych firm mogą być realizowane w jednej z 20 branż. Co więcej, dla uproszczenia rejestracji, licencjonowania i certyfikacji nowych projektów egipska Agencja Inwestycji wprowadziła one stop shop, który umożliwia dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności przy jednym okienku. Główne zadania one stop shop to ułatwienie udzielania licencji biznesowych oraz doradztwo. Ponadto instytucja oferuje usługi prawne, techniczne, administracyjne, publikacje w Dzienniku Inwestycyjnym i usługi w zakresie zwolnień z podatków. W 2017 roku władze egipskie przyjęły prawo inwestycyjne, w którym zawarto szereg udogodnień dla zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów. Jego kluczowe elementy to: udzielanie zezwolenia na pobyt na okres trwania inwestycji, brak ograniczeń dot. wywożenia zysków z kraju, możliwość bezpośredniego importu dóbr niezbędnych do wykonania inwestycji bez konieczności rejestracji w tzw. Rejestrze Eksporterów przy ...

Rynek dla eksportera – doradztwo Egipt2020-06-24T10:02:13+00:00
Go to Top